Reumatologie is één van de aan de interne geneeskunde verbonden beschouwende specialismen en houdt zich bezig met patiënten met niet-traumatische aandoeningen van het bewegingsapparaat, inclusief de auto-immuunaandoeningen. In grote lijnen kunnen de reumatische ziekten worden ingedeeld in inflammatoire aandoeningen, degeneratieve aandoeningen, stofwisselingsziekten en weke delen aandoeningen. Daarmee omvat het vakgebied een zeer uitgebreid spectrum van ziektebeelden zoals reumatoïde artritis, artritis psoriatica, M.Bechterew, systemische auto-immuun aandoeningen, artrose, jicht, infectieuze artritis, lokale en diffuse pijnbeelden.

Het vakgebied is sterk in ontwikkeling, zowel op het gebied van kennis over het ontstaan als mogelijkheden in de behandeling van aandoeningen. De reumatoloog levert als medisch specialist hoogwaardige diagnostiek, behandeling en zorg aan zijn of haar patiënten. Een snelle en doelmatige diagnose door middel van moderne technieken, gevolgd door een behandeladvies op maat voor patiënten met aandoeningen aan het bewegingsapparaat, is kenmerkend voor de werkwijze van de reumatoloog. Daarnaast is langdurige behandeling en begeleiding van patiënten met systemische auto-immuunziekten een wezenlijk onderdeel van het werk van de reumatoloog. Hierbij werkt de reumatoloog waar mogelijk volgens evidenced based standaarden en draagt hij of zij actief bij aan de verbetering van de behandeling en begeleiding van de patiënt.

Inhoud opleiding
Een gedegen vooropleiding in de interne geneeskunde vormt de basis van de opleiding tot reumatoloog. De drie jaar opleiding algemene interne geneeskunde wordt gevolgd door drie jaar specialisatie op het gebied van de reumatologie. Op het terrein van patiënten zorg, wetenschappelijk onderzoek en opleiding vindt samenwerking plaats met de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie van het AMC.
De totale opleiding, inclusief vooropleiding interne geneeskunde, duurt 6 jaar. De 3 jaar opleiding reumatologie bestaat uit een kernprogramma van 2 jaar en een profileringsprogramma van 1 jaar. Binnen het kernprogramma kan 6 maanden een deelopleiding basisprogramma reumatologie gevolgd worden op de polikliniek Reumatologie van het Flevoziekenhuis. Tevens kan in overleg tussen AIOS en hoofdopleider in het kader van het profileringsprogramma de 3 maanden stage echografie in het Flevoziekenhuis worden gevolgd. Het grootste deel van de opleiding wordt in het AMC gevolgd.

Uniek
De aanwezigheid van een reumatoloog in opleiding en het opleiden van reumatologen binnen het Flevoziekenhuis wordt gezien als een belangrijke meerwaarde voor de kwaliteit van zorg. De werksfeer is erg prettig door de kleine vakgroep, de korte lijnen en goede contacten met aanpalende specialismen. De vakgroep bestaat uit enthousiaste reumatologen die zeer opleidingsgericht zijn.
Twee van de 3 reumatologen zijn ervaren musculoskeletale echografisten, waardoor het mogelijk is om gedegen kennis te maken met de echografie in de reumatologische praktijk.
De arts-assistent in opleiding tot specialist (AIOS) kan bij ons ruime ervaring op doen met zowel de vroege als de lang bestaande chronische inflammatoire ziektebeelden. Doordat wij nauw samenwerken met de maatschap Interne Geneeskunde is onze praktijk internistisch gericht met een ruim aanbod aan systeemziekten. Een hoogtepunt is de bespreking van deze ingewikkelde casuïstiek in de maandelijkse klinische immunologie-bespreking waarbij reumatologen, dermatologen, vasculair geneeskundige, nefrologen en op afroep longartsen, klinisch chemicus en neurologen aanwezig zijn. Daarnaast is er samenwerking middels een gezamenlijk spreekuur met de orthopedie.
Tenslotte zijn wij trots op onze goed georganiseerde en geoutilleerde praktijk. De toekomstige AIOS reumatologie kan rekenen op een goede sfeer, korte lijnen, goede ondersteuning van de doktersassistenten, frequente supervisie en een respectvolle omgang.

Opleiders
In het Flevoziekenhuis werken 3 reumatologen met een totaal van 2,1 fte. Alle specialisten zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten van de eindtermen van de opleiding en oefenen de reumatologie in de hele breedte uit.

Dr. C.M. Verhoef (0,9 fte): Opleider. Is gecertificeerd voor verrichten van echografie van het bewegingsapparaat.

Dr. M.C. Kortekaas (0,6 fte): Gecertificeerd voor verrichten van echografie van het bewegingsapparaat en kan de profileringstage echografie verzorgen. Zij is gecertificeerd EULAR teacher echografie. Tevens werkzaam bij de afdeling reumatologie van het LUMC waar zij wetenschappelijk onderzoek verricht met name op het gebied van handartrose en beeldvorming.

Dr. K. Vos (0,6 fte): plaatsvervangend opleider. Tevens werkzaam bij de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie AMC van het AMC en betrokken bij begeleiding van wetenschappelijk onderzoek.
De leden van het opleidingsteam hebben deelgenomen aan “Teach the Teacher” programma`s. De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de deelopleiding reumatologie in het Flevoziekenhuis. Allen werken actief samen aan een kwalitatief hoogstaande stage.

Sollicitatie
De AIOS kan kiezen voor een deelopleiding van 6 maanden basisprogramma op de polikliniek Reumatologie van het Flevoziekenhuis en heeft de mogelijkheid voor een profileringstage echografie voor de duur van 3 maanden. In principe vindt dit traject plaats in overleg met de hoofdopleider, dr. N. de Vries van het AMC. De deelopleiding in het Flevoziekenhuis staat ook open voor aiossen van andere universitaire instellingen.
Voor informatie over de manier van solliciteren kunt u contact opnemen met mevrouw dr. C.M. Verhoef, telefoonnummer 036- 868 8632 of e-mail: cverhoef@flevoziekenhuis.nl

Meer informatie

www.flevoziekenhuis.nl/ reumatologie