Het beroep
Een anesthesiemedewerker assisteert de anesthesioloog tijdens operaties. Hiervoor moet een anesthesiemedewerker weten wat een bepaalde behandeling inhoudt, welke complicaties er kunnen optreden, welke technieken er worden gebruikt, welke apparatuur daarbij nodig is en hoe deze apparatuur werkt. Ook moet een anesthesiemedewerker kennis hebben van de toe te dienen medicijnen. Verder begeleidt en informeert hij of zij de patiënten. De veiligheid van en de zorg voor een patiënt staat voorop, of het nu om algehele narcose gaat of om een plaatselijke verdoving.
De anesthesie is gebaseerd op teamwerk. Belangrijk is dat het anesthesiologisch team precies weet wat er van elkaar wordt verwacht. Hiervoor communiceer en werk je voornamelijk samen met de anesthesioloog.

De opleiding
De opleiding tot Anesthesiemedewerker is een driejarige inservice opleiding. Dit houdt in dat je, na een beroepsvoorbereidende periode, een leerarbeidsovereenkomst afsluit met het Flevoziekenhuis. De opleiding start jaarlijks in maart en in september. Gedurende de opleiding wissel je praktijkleerperiodes op de OK (Operatiekamer) af met theorieleerperiodes aan de Amstel Academie te Amsterdam. Het is een competentiegerichte opleiding. Aan de hand van 12 competenties die een nauwe relatie hebben met de beroepspraktijk word je theoretisch en praktisch geschoold in de kerntaken en rollen die bij de functie horen. Om de opleiding goed af te kunnen ronden heb je een gezonde dosis discipline, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid nodig.

De doorgroeimogelijkheden
Nadat je de opleiding hebt afgerond, kun je eventueel de opleiding tot Operatieassistent of de opleiding tot Sedatie Praktijk Specialist (SPS) gaan volgen. Ook bestaat de mogelijkheid om een opleiding te volgen als anesthesiemedewerker bij Cardiopulmonale chirurgie. Je doet dan specifieke kennis op over openhartoperaties. Andere mogelijkheden zijn dat je verder gaat leren op het gebied van management of praktijkopleider. Je kunt ook de eerstegraads docentenopleiding gaan doen. Je kunt je binnen dit vak dus volop ontwikkelen.

Toelatingsvoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de opleiding tot Anesthesiemedewerker dien je in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s:
  • HAVO (voorkeur Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek);
  • VWO;     
  • Verpleegkunde niveau 4.
Daarnaast beschik je over goede contactuele eigenschappen, verantwoordelijkheidsgevoel en kun je snel en adequaat handelen als het moet.   

Solliciteren?
Voor een opleidingsplaats als Anesthesiemedewerker moet je solliciteren. De opleiding start twee keer per jaar in maart en september.
De sollicitatieprocedure voor de opleiding tot Anesthesiemedewerker start ongeveer 5 à 6 maanden van tevoren. Wij verzoeken je om de website van het Flevoziekenhuis goed in de gaten te houden. Indien er een vacature is voor leerling Anesthesiemedewerker, kun je deze vinden op internet.   

N.B. Een open sollicitatie wordt niet in behandeling genomen.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat afdeling Leren, Ontwikkelen en Onderzoek:
Telefoonnummer: 036 - 868 97 50
E-mail: stages@flevoziekenhuis.nl