Het beroep
Als doktersassistent ben je voor patiënten vaak het eerste contact bij een artsenpraktijk, een polikliniek of een afdeling Bloedafname van een klinisch chemisch en hematologisch laboratorium in het ziekenhuis. Je belangrijkste taken zijn het bedienen van de telefoon, het regelen van het spreekuur en het ontvangen van de patiënten. Gegevens van patiënten noteer je en dossiers leg je klaar voor de arts. Ook assisteer je bij allerlei verpleegkundige en medische handelingen.
Als doktersassistent bij het laboratorium houd je je vooral bezig met de bloedafname bij zowel klinische als poliklinische patiënten. Ook prik je patiënten in diverse servicepunten. Daarnaast verricht je enkele eenvoudige analyses op het laboratorium.

De opleiding
De opleiding tot Doktersassistent is een opleiding op MBO-niveau. De duur van de opleiding is afhankelijk van het gekozen opleidingsinstituut. Aan de hand van de BPV-opdrachten ontwikkel je de benodigde competenties. Het Flevoziekenhuis biedt geen BBL-opleiding tot Doktersassistent.

Toelatingseisen
Om in aanmerking te komen voor de opleiding tot Doktersassistent dien je in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s:
  • VBO (met tenminste 3 vakken op C-niveau waaronder Nederlands)
  • MAVO, VMBO (kaderberoepsgerichte, gemengde-, of theoretische leerweg)
  • Bewijs van overgang naar 4 HAVO/VWO
  • MBO niveau 3.
Meer informatie…
Het Flevoziekenhuis biedt alleen stageplaatsen (BOL) aan. Drie keer per jaar in februari, april en september bieden wij stageplaatsen aan studenten Doktersassistent. Dit zijn plaatsen op verschillende poliklinieken. De stageplaatsen worden in eerste instantie opgevuld door BOL studenten van ROC van Flevoland. Indien er nog stageplaatsen beschikbaar zijn, zal dit worden vermeld op de website van het Flevoziekenhuis (tabblad ‘Werken en leren’ / kopje ‘Stages’.).

N.B. stageverzoeken voor een andere periode (dan genoemd in bovenstaande tekst) worden niet
in behandeling genomen, aangezien wij deze niet kunnen plaatsen.


ROC van Flevoland
Voor informatie over de BOL-opleiding kun je contact opnemen met:

ROC van Flevoland
Afdeling Matchpoint

Telefoonnummer: 0900 - 0918
Website: www.rocvanflevoland.nl
E-mail:  informatiecentrum@rocvf.nl

Flevoziekenhuis
Voor een actueel stage-aanbod binnen het Flevoziekenhuis verwijzen wij je naar onze website (www.flevoziekenhuis.nl), tabblad ‘Werken en leren’ --> kopje ‘Stages’.