Verplegen in het algemeen
Een verpleegkundige is geboeid door het functioneren van het menselijk lichaam en is geïnteresseerd in de mens in zijn totaliteit. De verpleegkundige richt zich niet alleen op ziekte en het oplossen van gezondheidsproblemen. Als verpleegkundige lever je ook een belangrijke bijdrage aan het behoud van de gezondheid en het welzijn van een individu. Jij regelt straks dat patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Of dat nu ouderen, volwassenen of kinderen zijn. Je analyseert de zorgvraag en stemt daar je aanpak op af.

opleiden 09

Je bent in staat om professionele relaties op te bouwen. Je bent vaardig in het leggen van contact met anderen. Vertrouwen en respect staan daarbij centraal ongeacht de achtergrond van de persoon. Je bent communicatief vaardig. Dit uit zich in een kritische houding: je luistert en vraagt door. Waar en met wie je ook werkt: jij zorgt altijd dat de zorgvraag en de behoeften van je patiënt centraal blijven staan. Verpleegkundigen organiseren de zorg rondom hun patiënten. Om dat goed te kunnen doen, moet je niet alleen deskundig zijn in de zorg, maar ook goed met patiënten en je collega’s kunnen omgaan.

Verplegen is luisteren, coördineren en handelen. Als verpleegkundige werk je met je handen en vanuit je hart om de situatie van een patiënt te verbeteren. Je gebruikt je hoofd om de zorgverlening steeds te verbeteren. Kortom, werken met je handen, hoofd en hart.

Leerling-verpleegkundige binnen het Flevoziekenhuis
Als verpleegkundige in opleiding werk je op verschillende afdelingen van het Flevoziekenhuis. Je taken variëren van het verlenen van basiszorg tot het toedienen van medicijnen of het assisteren van de arts. Van het verwisselen van infusen tot het verzorgen van wonden. Daarnaast geef je de patiënt informatie over de behandeling. Je bent onderdeel van een professioneel team. Patiënten en collega’s vertrouwen op jouw deskundigheid.