Verplegen in het algemeen
Een verpleegkundige is geboeid door het functioneren van het menselijk lichaam en is geïnteresseerd in de mens in zijn totaliteit. De verpleegkundige richt zich niet alleen op ziekte en het oplossen van gezondheidsproblemen. Als verpleegkundige lever je ook een belangrijke bijdrage aan het behoud van de gezondheid en het welzijn van een individu. Jij regelt straks dat patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Of dat nu ouderen, volwassenen of kinderen zijn. Je analyseert de zorgvraag en stemt daar je aanpak op af.
Je bent in staat om professionele relaties op te bouwen. Je bent vaardig in het leggen van contact met anderen. Vertrouwen en respect staan daarbij centraal ongeacht de achtergrond van de persoon. Je bent communicatief vaardig. Dit uit zich in een kritische houding: je luistert en vraagt door. Waar en met wie je ook werkt: jij zorgt altijd dat de zorgvraag en de behoeften van je patiënt centraal blijven staan. Verpleegkundigen organiseren de zorg rondom hun patiënten. Om dat goed te kunnen doen, moet je niet alleen deskundig zijn in de zorg, maar ook goed met patiënten en je collega’s kunnen omgaan.

Verplegen is luisteren, coördineren en handelen. Als verpleegkundige werk je met je handen en vanuit je hart om de situatie van een patiënt te verbeteren. Je gebruikt je hoofd om de zorgverlening steeds te verbeteren. Kortom, werken met je handen, hoofd en hart.

Leerling verpleegkundige binnen het Flevoziekenhuis
Als verpleegkundige in opleiding werk je op verschillende afdelingen van het Flevoziekenhuis. Je taken variëren van het verlenen van basiszorg tot het toedienen van medicijnen of het assisteren van de arts.
Van het verwisselen van infusen tot het verzorgen van wonden. Daarnaast geef je de patiënt informatie over de (gevolgen van de) behandeling. Bewaken van de kwaliteit van zorg en het initiëren van nieuwe ontwikkelingen zijn taken van de HBO-verpleegkundige. Je bent onderdeel
van een professioneel team. Patiënten en collega’s vertrouwen op jouw deskundigheid.

De opleiding; voltijd óf duaal
HBO-verpleegkunde is een beroepsgerichte opleiding. Dus niet alleen boeken en colleges.
Je past nieuwe kennis telkens direct toe in de praktijkopdrachten die we ontwikkelen met mensen uit het werk zelf.

Als (leerling) verpleegkundige werk je met zieke of gezonde mensen. Bij zieke mensen staat verpleging en begeleiding centraal, bij gezonde mensen preventie. Je verleent zorg aan mensen in alle sectoren van de gezondheidszorg en draagt de verantwoordelijkheid voor het gehele zorgproces. Dit wordt de regiefunctie genoemd. Ook wordt het steeds belangrijker om de patiënt intensief te betrekken bij zijn herstel. Om deze studie te gaan doen en daarna als verpleegkundige te gaan werken, moet je daarom communicatief en analytisch zijn ingesteld. Als student HBO-verpleegkunde bereid je je voor op de verschillende rollen van een verpleegkundige. Deze rollen staan beschreven in het beroepsprofiel van de verpleegkundige. In de rol van zorgverlener ben je in staat om in complexe situaties zorg te verlenen. Je bent ook een regisseur, die alle zorgactiviteiten door verschillende zorgverleners op elkaar afstemt. In de rol van coach richt je je vooral op het stimuleren en motiveren van stagiaires en collega's die op een ander niveau zijn opgeleid. In de rol van ontwerper ben je als verpleegkundige nauw betrokken bij het bedenken van nieuwe manieren van werken en nieuwe zorgactiviteiten.

Het theoriegedeelte volg je bij een onderwijsinstelling voor hoger onderwijs. Tijdens je opleiding loop je stages in verschillende zorgsettings en voer je de vaardigheden uit die je in de theorie hebt behandeld of in oefensituaties hebt meegemaakt. De opleiding betaal je zelf. Om in aanmerking te komen voor een stagevergoeding, dien je minimaal 144 stage-uren te lopen binnen het Flevoziekenhuis. Voor de opleiding verkort duaal MBO-v -> HBO-v heeft het Flevoziekenhuis geen opleidingsplaatsen beschikbaar voor externe instroom.

Basiskenmerken
Aanvullend op de basiskenmerken die een MBO-verpleegkundige heeft na het volgen van de opleiding, heeft een HBO-verpleegkundige na het volgen van de opleiding de volgende kenmerken ontwikkeld:
 • brede professionalisering
 • multidisciplinair toepassingsvermogen
 • wetenschappelijk toepassingsvermogen
 • transfer en brede inzetbaarheid
 • creativiteit en complexiteit in handelen
 • probleemoplossend handelen
 • methodisch en reflectief denken en handelen
 • sociaal-communicatieve bekwaamheid
 • basiskwalificering voor managementfuncties
Toelatingsvoorwaarden
De reguliere voltijd opleiding duurt 4 jaar als je in het bezit bent van een van de volgende diploma’s:
 • HAVO
 • VWO
De duale opleiding duurt 3 jaar als je in het bezit bent van:
 • een diploma niveau 4
 • 1 jaar werkervaring als verpleegkundige
Meer informatie…
Heb je interesse voor de HBO-opleiding tot verpleegkundige?

Hogeschool Windesheim Flevoland / Hogeschool van Amsterdam
Voor informatie over de HBO-opleiding tot verpleegkundige kun je contact opnemen met:

Hogeschool Windesheim Flevoland                              Hogeschool van Amsterdam
Windesheim Flevoland Informatiecentrum                   Studievoorlichting

Telefoonnummer: 088 - 469 88 88                                Telefoonnummer: 020  599 54 22        
Website: www.windesheimflevoland.nl                         Website:  www.hva.nl
E-mail:    info@windesheimflevoland.nl                         E-mail:    studievoorlichting@hva.nl


Flevoziekenhuis
Voor een actueel stage-aanbod binnen het Flevoziekenhuis verwijzen wij je naar onze website (www.flevoziekenhuis.nl), tabblad ‘Werken en leren’ --> kopje ‘Stages’.