Verplegen in het algemeen
Een verpleegkundige is geboeid door het functioneren van het menselijk lichaam en is geïnteresseerd in de mens in zijn totaliteit. De verpleegkundige richt zich niet alleen op ziekte en het oplossen van gezondheidsproblemen. Als verpleegkundige lever je ook een belangrijke bijdrage aan het behoud van de gezondheid en het welzijn van een individu. Jij regelt straks dat patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Of dat nu ouderen, volwassenen of kinderen zijn. Je analyseert de zorgvraag en stemt daar je aanpak op af.
Je bent in staat om professionele relaties op te bouwen. Je bent vaardig in het leggen van contact met anderen. Vertrouwen en respect staan daarbij centraal ongeacht de achtergrond van de persoon. Je bent communicatief vaardig. Dit uit zich in een kritische houding: je luistert en vraagt door. Waar en met wie je ook werkt: jij zorgt altijd dat de zorgvraag en de behoeften van je patiënt centraal blijven staan. Verpleegkundigen organiseren de zorg rondom hun patiënten. Om dat goed te kunnen doen, moet je niet alleen deskundig zijn in de zorg, maar ook goed met patiënten en je collega’s kunnen omgaan.

Verplegen is luisteren, coördineren en handelen. Als verpleegkundige werk je met je handen en vanuit je hart om de situatie van een patiënt te verbeteren. Je gebruikt je hoofd om de zorgverlening steeds te verbeteren. Kortom, werken met je handen, hoofd en hart.

De opleiding
De MBO-opleiding tot verpleegkundige is een opleiding op niveau 4 en is veelal op twee manieren te volgen: volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de beroepsopleidende leerweg (BOL). In het Flevoziekenhuis bieden we alleen stages aan studenten die de BOL-variant volgen.
In het Flevoziekenhuis bieden wij geen mogelijkheid om de opleiding in de BBL-variant te doen.

BOL-opleiding
Bij de BOL-opleiding ligt de nadruk op de theorie. Je volgt lessen bij een ROC. Gedurende de opleiding loop je stages in verschillende zorgsettings. Tijdens de stages voer je de vaardigheden uit die je in de theorie hebt behandeld of alleen in oefensituaties hebt meegemaakt.
De BOL-opleiding betaal je zelf. Stageplaatsen worden geregeld via ROC. Stagiaires die tenminste 144 stage-uren lopen in ons ziekenhuis ontvangen een stagevergoeding conform de CAO Ziekenhuizen.

De opleiding (vervolg)
Tijdens de MBO-verpleegkunde opleiding leer je onder andere hoe je zelfstandig verpleegkundige handelingen kunt uitvoeren in verschillende zorgsituaties. Ook leer je hoe je de zorgverlening kunt coördineren en organiseren en hoe je met zorgvragers kunt omgaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mensen die in een ziekenhuis liggen, aan lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, aan ouderen, zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen. Maar ook krijg je te maken met chronisch of acuut zieke mensen die op het moment van hun verblijf verzorgd, begeleid en ondersteund willen/moeten worden in hun ziekteproces.

Als (leerling) verpleegkundige draag je bij aan het herstel van de zorgvrager en aan de verbetering van de kwaliteit van leven van de zorgvrager. De werkzaamheden zijn o.a.: signaleren van verpleegproblemen, opstellen verpleegplan, bewaking gezondheidstoestand van patiënten, bijhouden statussen, wassen patiënten, toedienen van medicijnen en soms begeleid je zorgvragers naar het einde.
Daarnaast begeleid je mensen wanneer deze psychosociale problemen hebben, bijvoorbeeld wanneer iemand veel verdriet heeft in verband met de gezondheidstoestand. Je begeleidt en ondersteunt de zorgvrager ook praktisch door hen bijvoorbeeld te leren lopen met krukken. Je geeft voorlichting, advies en instructie, bijvoorbeeld over gezond gedrag of over gebruik van hulpmiddelen. Met voorlichting, advies en tips zorg jij ervoor dat je patiënt zichzelf (weer) kan redden.

Je werkt veel samen met collega’s, artsen, andere specialisten én met de familie en partners van je patiënt. Ook werk je nieuwe collega’s in en begeleid je studenten.

De basiskenmerken die een MBO-verpleegkundige na het volgen van de opleiding heeft, zijn:
  • goede sociale en communicatieve vaardigheden
  • systematische, doelgerichte en zelfstandige werkwijze (plannen)
  • weten wat je doet en dit duidelijk en helder weten over te brengen
  • goed kunnen samenwerken
  • stabiliteit
  • verantwoordelijkheid durven dragen
  • dienstverlenend
     
Meer informatie…
Het Flevoziekenhuis stelt stageplaatsen beschikbaar aan studenten die de BOL-variant volgen via ROC van Flevoland (MBO).

Daarnaast zijn er enkele plaatsen beschikbaar voor individuele stageverzoeken afkomstig van andere opleidingsinstituten.

ROC van Flevoland
Voor informatie over de eerstvolgende open dag en de BOL-opleiding kun je contact opnemen met:

ROC van Flevoland
Afdeling Matchpoint

Telefoonnummer: 0900 - 0918
Website: www.rocvanflevoland.nl
E-mail:    informatiecentrum@rocvf.nl


Flevoziekenhuis
Voor een actueel stage-aanbod binnen het Flevoziekenhuis verwijzen wij je naar onze website (www.flevoziekenhuis.nl), tabblad ‘Werken en leren’ --> kopje ‘Stages’.