wobma

Na mijn opleiding tot verpleegkundig specialist ben ik komen werken op de Mammapoli van het Flevoziekenhuis. Hier werken betekent werken ‘met hoofd en hart’. Wij bieden patiënten specialistisch advies en een luisterend oor. Door samen te werken en van elkaar te leren, streven we als team naar een gezamenlijk doel, namelijk de beste zorg op maat.

Ik hoop op de Mammapoli echt iets te kunnen betekenen. Het beroep is veelzijdig en ik vind het mooi om mensen te kunnen begeleiden in hun ziekteproces. Omdat ik als verpleegkundig specialist op medisch en verpleegkundig gebied mag werken, komt u mij tegen bij het eerste bezoek aan de Mammapoli op de afdeling Radiologie, of tijdens het vervolgtraject als er borstkanker is geconstateerd.

Lisa Wobma
verpleegkundig specialist mammacare