Een longarts houdt zich bezig met aandoeningen waarbij het ademhalingssysteem betrokken is. De longartsen en de overige medewerkers zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen hiervan. Dagelijks hebben ze te maken met ziektebeelden zoals astma, COPD (inclusief longemfyseem), longontstekingen en longkanker. Andere ziektebeelden zijn tuberculose, longembolieën, verhoogde druk van de longslagader, klaplong, slaap apneu syndroom (OSAS) en systeemaandoeningen met longafwijkingen zoals sarcoïdose.

flevoziekenhuis-stethoscoop

De longartsen van het Flevoziekenhuis hebben ruime ervaring met al deze ziektebeelden. U hoeft voor een bepaald ziektebeeld niet speciaal bij één van de vijf longartsen een afspraak te maken. Wel is het zo dat zij allemaal onderwerpen hebben waarin zij zich nog verder gespecialiseerd hebben.

Het Longpunt

Het Longpunt is de plek waar longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners elkaar kunnen ontmoeten. Als longpatiënt heb je veel aan je arts of de verpleegkundige, maar wat je van andere patiënten hoort, is minstens zo waardevol. Je leert van andermans ervaring, zeker als je vragen kunt stellen. Dat kan voortaan bij het Longpunt, de maandelijkse ontmoeting die het Longfonds in samenwerking met elke zorgverleners organiseert voor longpatiënten. Mail of bel voor meer informatie: almere@longpunt.longfonds.nl of 06 - 51 00 70 72.

Oncologisch centrum
De longartsen zijn voor de behandeling van longkanker gelieerd aan het Oncologisch centrum van het Flevoziekenhuis, waarin nauw wordt samengewerkt met het AMC, VU-MC en Antoni van Leeuwenhoek.