COPD is een aandoening die niet meer overgaat. De behandeling is erop gericht de nadelige gevolgen ervan zoveel mogelijk te vermijden en te onderdrukken. 'Het leren leven met' is niet altijd even gemakkelijk. Om je kwaliteit van leven te verhogen en positief te beïnvloeden, moet je wel leren omgaan met de symptomen en gevolgen van je ziekte op je dagelijkse leven. De meesten mensen slagen erin hun aandoening na verloop van tijd een plaats te geven. De regie weer over hun leven in de hand te houden en blijkt het dat zij ondanks de ziekte een prettig leven kunnen leiden.

Dit filmpje geeft weer wat te kunnen verwachten wanneer u een COPD onderzoek krijgt:

Longkanker is een veel voorkomende, ernstige vorm van kanker. In het Flevoziekenhuis worden jaarlijks tussen de 120 tot 150 nieuwe patiënten met longkanker gezien.

Ontstaan

Longkanker is een kwaadaardige ziekte vanuit de longen en/of luchtwegen, die zowel bij mannen als vrouwen voorkomt en helaas ook op jongere leeftijd. Het roken van sigaretten, pijp of sigaar speelt nog steeds de belangrijkste rol bij het ontstaan ervan. Ook intensief meeroken kan invloed hebben. Daarnaast komt deze vorm van kanker voor bij mensen die vroeger met asbest hebben gewerkt.

Herkenning

Helaas geeft longkanker over het algemeen pas in een laat stadium symptomen. Veel voorkomende klachten zijn: (kriebel)hoest, bloed ophoesten, kortademigheid en pijn op de borst. Ook kunnen klachten als pijn in de botten, hoofdpijn, verlammingsverschijnselen, verminderde eetlust en gewichtsverlies optreden.

Onderzoek

Als u wordt verwezen naar de polikliniek zal röntgenonderzoek plaatsvinden, kort hierna krijgt u een afspraak bij de longarts.
Bij röntgenonderzoek maken we  foto's van de 'binnenkant' van uw lichaam met behulp van röntgenstraling. Dit kunnen foto's zijn van de longen of botten. U voelt niets van de röntgenstraling.

Om de diagnose vast te stellen is het verkrijgen van tumorweefsel nodig. Afhankelijk van de plaats van de tumor vindt dit plaats via een onderzoek van de luchtwegen (bronchoscopie) of een prik in de borstkas met plaatselijke verdoving. Om de uitgebreidheid van de ziekte vast te stellen is vaak een PET-scan nodig.
Al het onderzoek wordt gedaan in het Flevoziekenhuis, behalve de  PET scan, die vindt plaats in het AMC

Behandeling

Dankzij wetenschappelijk onderzoek weten we dat geen enkele patiënt met longkanker hetzelfde is. Daarom krijgt u bij ons een behandeling op maat, passend bij uw ziekte en uw situatie. Hierbij houden wij rekening met  het stadium van de tumor, uw conditie, eventuele andere ziekten en uw eventuele wensen.

Niet alleen het bestrijden van uw ziekte staat bij ons centraal, maar ook de kwaliteit van leven. Wekelijks vindt er overleg plaats met de collega’s longartsen, longchirurgen en bestralingsartsen van het AMC en Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

In het Flevoziekenhuis worden patiënten met longkanker in alle stadia behandeld met chemotherapie, bestraling of combinaties hiervan. Ook de nieuwste vormen van therapie, zogenaamde ‘doelgerichte therapie’ met een enkel pilletje, speciaal gericht op een enkel kenmerk van de tumor, kan meestal in het Flevoziekenhuis plaatsvinden. Helaas komt zo’n speciaal kenmerk niet vaak voor bij patiënten.
Is operatie noodzakelijk, dan vindt deze plaats in het AMC.

Samenwerking

Gezien de uitstekende contacten die er zijn met andere collega’s uit het AMC, VU-MC en Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, kunnen we in gezamenlijk overleg altijd tot de best mogelijke oplossing komen bij problematische situaties rondom longkanker.

Begeleiding en nazorg

Wanneer bekend wordt dat iemand ‘iets” op zijn long heeft volgt vaak een spannende onzekere periode. Dat realiseren wij ons natuurlijk goed. Daarom proberen wij altijd zo snel mogelijk te komen tot duidelijkheid en een behandeling te starten. Speciale oncologie verpleegkundigen helpen ons daarbij door, waar nodig u van alle informatie te voorzien en als vraagbaak te dienen gedurende een therapieperiode.

Longfonds www.longfonds.nl
Belangenvereniging Longfibrosepatiënten www.longfibrose.nl
Instituut asbestslachtoffers www.astbestslachtoffers.nl
Sarcoïdose Belangenvereniging www.sarcoidose.nl
Ned. vereniging SlaapApneu Patiënten www.nvsap.nl
Longkanker informatie www.longkanker.info

Sommige mensen hebben last van slaperigheid en concentratieproblemen omdat zij slecht slapen. Dit kan voorkomen bij patiënten, bij wie tijdens de slaap de ademhaling stokt omdat de keel dicht zakt (een slaapapneu). Dit komt vooral voor bij mensen die snurken. Dan ontspannen de spieren tijdens de slaap zodanig dat de tong en zachte delen in de keel de ademhaling blokkeren. Zij komen nooit in een diepe slaap omdat de slaap steeds verstoord wordt door het stokken van de ademhaling. Door een obstructief slaap apneusyndroom (OSAS) bestaat er bovendien een verhoogde kans op een hoge bloeddruk, hartproblemen en waarschijnlijk zelfs op een herseninfarct.

slaapteam
Het slaapteam, vlnr: D. Groeneveld (Longziekten), dr. B.A. de Beer (Keel-, neus- en oorheelkunde)
en T.J. Verduijn (Neurologie)

Het Slaapteam van het Flevoziekenhuis is een samenwerking tussen de poliklinieken Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO), Longziekten en Neurologie. Voor patiënten met klachten van snurken of slaapapneu worden afspraken gemaakt bij een van de artsen van het Slaapteam, afhankelijk van de aard en ernst van uw probleem. Via uw huisarts kunt u een afspraak maken bij het Slaapteam. Uw afspraken worden gepland via polikliniek Longziekten van het Flevoziekenhuis.

Het longfunctie-onderzoek geeft een beeld van het volume, de doorgankelijkheid, de elasticiteit en de gevoeligheid van de longen. Ook wordt duidelijk in welke mate prikkelende stoffen de luchtwegen vernauwen en welke medicijnen hier verbetering in kunnen brengen.

flevoziekenhuis-longfunctieonderzoek
Het longfunctie-onderzoek geeft patiënt en arts een duidelijk beeld van de gesteldheid van de luchtwegen, zodat behandeling van de klachten hier zo goed mogelijk op kan aansluiten.

Een afspraak voor een longfunctieonderzoek wordt gemaakt in overleg met de longarts. Voor informatie en wijzigingen afspraken kunt u op alle werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen met de poli Longziekten: 036 – 868 88 04.