Het longfunctie-onderzoek geeft een beeld van het volume, de doorgankelijkheid, de elasticiteit en de gevoeligheid van de longen. Ook wordt duidelijk in welke mate prikkelende stoffen de luchtwegen vernauwen en welke medicijnen hier verbetering in kunnen brengen.

flevoziekenhuis-longfunctieonderzoek
Het longfunctie-onderzoek geeft patiënt en arts een duidelijk beeld van de gesteldheid van de luchtwegen, zodat behandeling van de klachten hier zo goed mogelijk op kan aansluiten.

Een afspraak voor een longfunctieonderzoek wordt gemaakt in overleg met de longarts. Voor informatie en wijzigingen afspraken kunt u op alle werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen met de poli Longziekten: 036 – 868 88 04.