Longrevalidatie voor mensen met COPD

Longaandoeningen kunnen grote invloed hebben op het dagelijks functioneren, zowel in lichamelijk als in psychisch en sociaal opzicht. Het ene moment is iemand tot veel in staat, het andere moment steken beperkingen de kop op en lijkt vrijwel niets mogelijk.
Naast de behandeling met medicijnen kan daarom aanvullende therapie in de vorm van een longrevalidatieprogramma zinnig zijn. De longfunctie zal door deze aanpak niet verbeteren, wel biedt het een uitgelezen mogelijkheid om beter met deze chronische aandoening te leren omgaan.
Binnen het Flevoziekenhuis bestaat de mogelijkheid om in groepsverband te revalideren. Hieronder leest u meer hier over.

Om een beeld te krijgen wat u kunt verwachten van de longrevalidatie, kunt u ons filmpje bekijken:

Voor wie is dit bedoeld?
U komt in aanmerking voor longrevalidatie in deze vorm wanneer u, vanwege de COPD, op meerdere gebieden van het dagelijkse leven problemen hebt. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van: conditie, kracht, voedingstoestand, ziekte-inzicht, omgaan met de longziekte en acceptatie. Niet de ernst van de longaandoening is bepalend hierbij, maar de mate waarin u beperkingen ervaart.  

Wat houdt de revalidatie in?
Longrevalidatie heeft als doel de kwaliteit van het leven te verbeteren door de behandeling af te stemmen op de problemen die u ervaart.
Dit betekent dat de behandeling zich kan richten op: conditie, kracht, ademhaling, dagelijkse activiteiten, maar ook op uw voedingstoestand en maatschappelijke omstandigheden.

Tijdens de revalidatie wordt u daarom begeleid door de volgende deskundigen: longarts, longconsulent, fysiotherapeut, diëtist en maatschappelijk werker. Begeleiding door de diëtist en/of maatschappelijk werker zal zoveel mogelijk aansluitend op de training plaatsvinden.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Vast en verplicht onderdeel van de revalidatie zijn de voorlichtingsbijeenkomsten. Deze worden wekelijks volgens een vast rooster gegeven. Het is de bedoeling dat u uw partner of een ander betrokken persoon mee neemt bij deze bijeenkomsten. De longziekte kan namelijk ook impact hebben op een partner. Bovendien horen/onthouden twee mensen meer dan één.

Lees meer over de voorlichtingsbijeenkomsten longrevalidatie.

De revalidatie duurt in totaal twaalf weken. Aan het eind van de revalidatieperiode krijgt u een advies over vervolgtraining en begeleiding.

Waar en wanneer?
De longrevalidatie wordt in groepsverband gegeven op de afdeling Fysiotherapie van het Flevoziekenhuis. De ingang van de Fysiotherapie bevindt zich aan de achterkant van het ziekenhuis bij het Weerwater.

De training bij de fysiotherapie (begane grond) vindt plaats op maandag, woensdag en vrijdag van 13:00 uur tot 14.00 uur.

De bovengenoemde voorlichtingsbijeenkomsten (eerste etage) staan wekelijks op de woensdagen gepland van 14:15 tot 15:00 uur, behalve waar anders vermeld.
Bekijk het jaarrooster voor 2019. In dit jaarrooster kunt u nalezen hoe de wekelijkse voorlichtingsbijeenkomsten staan ingepland. Indien u bent geplaatst voor de longrevalidatie raden wij u aan dit jaarrooster zelf uit te printen en wekelijks bij te houden.

Vergoeding longrevalidatie
Wij raden u aan zelf uw polis na te kijken of contact op te nemen met uw zorgverzekering betreffende de vergoeding.

Wat heeft u eraan?
Longrevalidatie kan er toe bijdragen dat alledaagse activiteiten u beter afgaan. Voorbeelden hiervan zijn: wandelen, traplopen en huishoudelijke taken. Hierbij leert u uw energie efficiënt over de dagelijkse activiteiten te verdelen.

COPD gaat regelmatig samen met een niet optimale voedingsconditie.  Dit kan verbeterd worden door individuele voedingsadviezen van de diëtist, zodat u zich fitter voelt en meer energie heeft. Ook kunnen problemen, zoals bepaalde emoties en gedrag besproken worden met een maatschappelijk werker.

Aanmelding
Aanmelding vindt plaats via de longarts of longconsulente. Na de aanmelding volgen gesprekken en vervolgonderzoeken (de screening). In bepaalde gevallen moet tevoren uitgebreider geïnventariseerd worden of revalidatie zinvol en/of mogelijk is.

Persoonlijke doelstellingen
Het is belangrijk dat u zelf nadenkt over persoonlijke doelstellingen. Deze doelstellingen kunt u aan de behandelaars doorgeven tijdens de gesprekken.

Voorbeelden van persoonlijke doelstellingen zijn:
•    Ik wil mijn conditie opbouwen ten behoeve van buiten wandelen en traplopen.
•    Ik wil leren omgaan met stress.
•    Ik wil mijn lichaamsgewicht zo goed mogelijk onder controle krijgen.    
•    Ik wil leren mijn grenzen te bewaken bij inspanning.
•    Ik wil mijn ademhaling beter onder controle krijgen.

Welke vooronderzoeken en gesprekken kunt u verwachten?
•    Oriënterend gesprek (longconsulent, telefonisch of op de poli).
•    Fietstest (longfunctieassistent).
•    Invullen van een voedingslijst en bepalen van uw voedingsconditie, waaronder uw spiermassa (longconsulent).
•    Oriënterend gesprek en looptest (fysiotherapeut).
•    Oriënterend gesprek (maatschappelijk werk).
Naar aanleiding van bovengenoemde vooronderzoeken en gesprekken (de screening) volgt een teambespreking met alle betrokken behandelaars. Alle uitkomsten en doelstellingen voor de revalidatie worden hier besproken. De longconsulente zal u telefonisch op de hoogte stellen van de uitkomsten.

Bent u gemotiveerd voor longrevalidatie?
Longrevalidatie is meer dan alleen trainen. Persoonlijke motivatie en een actieve bijdrage staan voorop bij deelname aan dit programma en zijn vaak bepalend voor het succes van uw revalidatie. Accepteert u de individuele begeleiding van de diëtist en/of maatschappelijk werker? Bent u bereid om tijd vrij te maken voor deze individuele begeleiding en ook voor alle bijbehorende voorlichtingsbijeenkomsten?

Door wie wordt u begeleid?

Longarts
De longarts bepaalt samen met u of het zinvol en mogelijk is om te revalideren.
De longarts kan u doorverwijzen naar het spreekuur van de longconsulent en blijft eindverantwoordelijk voor uw totale behandeling.

Longconsulent
Een longconsulent is een longfunctieassistent of verpleegkundige met een speciale opleiding voor longziekten zoals astma en COPD. De longconsulent werkt nauw samen met de longarts en biedt informatie en advies ten aanzien van onder andere medicijngebruik en stoppen met roken.

Fysiotherapeut  
De fysiotherapeut, gespecialiseerd in longaandoeningen, begeleidt u tijdens de revalidatie. Dit is onder andere gericht op de ademhaling, conditie en spierkracht. Bovendien is er aandacht voor het leren om gaan met eventuele beperkingen. Samen met u inventariseert de fysiotherapeut op welke manier de revalidatie afgestemd kan worden op uw behoeften en mogelijkheden. Het revalidatieprogramma vindt plaats in groepsverband maar is individueel afgestemd op het niveau dat het beste past bij uw mogelijkheden.

flevoziekenhuis-revalidatie07

Diëtist
Ook de diëtist is gespecialiseerd in longaandoeningen in relatie tot de voedingsbehoefte.
Of u begeleiding nodig heeft van de diëtist wordt beoordeeld aan de hand van het door u ingevulde voedingsvragenlijst en uw voedingsconditie (o.a. uw spiermassa). Een goede voedingsconditie en een gezonde leefstijl zijn van invloed op de longrevalidatie.
Vooraf, of aan het begin van de longrevalidatie, bespreekt de diëtist samen met u de behandelingsdoelen en mogelijke kosten. Afspraken worden zo veel mogelijk aansluitend op de fysiotherapie ingepland.

Maatschappelijk werk
De medisch maatschappelijk werker kan u ondersteuning bieden bij problemen die te maken hebben met de psychische, sociale en maatschappelijke gevolgen van uw longziekte. Daarbij kunt u denken aan het leren omgaan met uw ziekte en beperkingen. Ondersteuning kan gericht zijn op het leren omgaan met de gevoelens die de ziekte kan oproepen zoals boosheid, frustratie, verdriet, onzekerheid en angst .Ook de invloed van COPD op persoonlijke relaties en eventuele werkzaamheden kan onderwerp van gesprek zijn. Bovendien kan informatie geboden worden omtrent het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen.
U krijgt een intake gesprek waarin samen met u wordt bekeken waar uw vragen/doelstelling ligt en of verdere begeleiding van de maatschappelijk werker voor u zinvol is.

Tot slot
De longrevalidatie is een periode waarin u veel tijd en energie gaat besteden aan uw gezondheid. Een intensieve periode waarvoor een goede motivatie nodig is. Het is de bedoeling dat u deelneemt aan het volledige programma van twaalf weken. Omdat continuïteit nodig is voor een succesvol resultaat, vragen wij u geen vakanties te plannen gedurende de revalidatieperiode.

Aanvullende informatie en telefoonnummers longrevalidatie

Als u al aangemeld bent voor de longrevalidatie, vindt u hier meer aanvullende praktische informatie.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neemt u dan contact op met uw longarts of longconsulent.

Longconsulent
Ineke van Puffelen en Dominique Bolhoven: 036 -  868 91 42
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur -16.30 uur
E- mail: ivpuffelen@flevoziekenhuis.nl, dbolhoven@flevoziekenhuis.nl

Polikliniek longgeneeskunde
Longartsen P. van Hengel en D. Groeneveld: 036 -  868 88 04
Het secretariaat is bereikbaar op alle werkdagen (9.00-12.00 uur en 13.00-16.30 uur).

Fysiotherapie
Giliano Niamut en Froukje Moonen: 036 -  868 88 14 (receptie).
Bereikbaar op alle werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
E-mail: fysiotherapie@flevoziekenhuis.nl

Diëtetiek
Nanda van Oostendorp: 036 -  868 87 71 (voicemail), e-mail: dietetiek@flevoziekenhuis.nl

Maatschappelijk werk
Lauri de Goeij: 036 – 868 70 49
Bereikbaar op dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur
Email: ldgoeij@flevoziekenhuis.nl