Een longarts houdt zich bezig met aandoeningen waarbij het ademhalingssysteem betrokken is. De longartsen en de overige medewerkers zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen hiervan. Dagelijks hebben ze te maken met ziektebeelden zoals astma, COPD (inclusief longemfyseem), longontstekingen en longkanker. Andere ziektebeelden zijn tuberculose, longembolieën, verhoogde druk van de longslagader, klaplong, slaap apneu syndroom (OSAS) en systeemaandoeningen met longafwijkingen zoals sarcoïdose.

flevoziekenhuis-stethoscoop

De longartsen van het Flevoziekenhuis hebben ruime ervaring met al deze ziektebeelden. U hoeft voor een bepaald ziektebeeld niet speciaal bij één van de vijf longartsen een afspraak te maken. Wel is het zo dat zij allemaal onderwerpen hebben waarin zij zich nog verder gespecialiseerd hebben.

Oncologisch centrum
De longartsen zijn voor de behandeling van longkanker gelieerd aan het Oncologisch centrum van het Flevoziekenhuis, waarin nauw wordt samengewerkt met het AMC, VU-MC en Antoni van Leeuwenhoek.