Er zijn twee manieren om een afspraak te maken met de afdeling Maag-, darm- en leverziekten:


via deze website:

mijnfz

 

met de telefoon:


alle werkdagen tussen
08.00 - 17.00 uur:
036 - 868 86 16


Het maken van een afspraak verloopt via ons Patiënt Contact Centrum. Bij medische vragen wordt u doorverbonden naar de polikliniek.

Opleidingsafdeling

De afdeling MDL zorgt voor de opleiding van Maag-, Darm en Leverartsen. Nadat studenten hun basisopleiding hebben gevolgd, hebben zij eerst een vooropleiding van 2 jaar bij Interne geneeskunde en daarna een 4 jarige opleiding tot MDL-arts. Deze AIOS-sen (zie onder) worden intensief begeleid tijdens hun opleiding. Ook wordt hierbij nauw samengewerkt met het AMC.

Toegangs- en wachttijden

Wij proberen de toegangstijd (eerste afspraak op de polikliniek) en/of de wachttijd (voor een behandeling) zo kort mogelijk te laten zijn. Bij de meeste specialisten kunt u vaak al op korte termijn terecht. Bekijk de toegangstijden en wachttijden van het Flevoziekenhuis. Alleen specialisten en huisartsen kunnen een spoedafspraak voor u maken.

Co-assistenten of arts-assistenten op de polikliniek

De afdeling MDL van het Flevoziekenhuis verzorgt de opleiding tot MDL-arts in samenwerking met het AMC. De arts-assistenten MDL die u tijdens uw bezoek aan de afdeling tegenkomt, hebben hun basisarts-opleiding en hun vooropleiding Interne Geneeskunde afgerond. Bij ons vervolgen zij hun specialisatie tot MDL-arts.

In het landelijke opleidingsplan MDL is duidelijk vastgelegd welke competenties en vaardigheden de MDL-arts in opleiding moet verwerven om zich te bekwamen tot MDL-arts. De MDL-artsen in opleiding werken onder supervisie van de stafleden van de MDL en worden regelmatig getoetst. De behaalde competenties en vaardigheden worden elektronisch vastgelegd in een e-portfolio. Dat betekent dat het opleidingsniveau en de daarbij behorende vrijheden strikt zijn vastgelegd. Daarmee is de kwaliteit van zorg gewaarborgd.

mdl aios

Tijdens de verrichtingen die worden uitgevoerd door de AIOS kan het zijn dat hierbij één van de stafleden aanwezig is. Dat is afhankelijk van het competentieniveau van de AIOS. Er is in alle gevallen een staflid beschikbaar voor supervisie voor zowel het endoscopieprogramma als de polikliniek.

Mocht u vragen hebben over de opleiding MDL, schroom dan niet deze te stellen tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis.