Wat is uw risico? Bespreek het met uw huisarts

Komt darmkanker in uw familie voor?

Het risico op het krijgen van darmkanker kan verhoogd zijn als:

  • Eén eerstegraads familielid (ouders, broers, zussen, kinderen) darmkanker heeft of heeft gehad en de ziekte is vastgesteld vóór de leeftijd van 50 jaar.
  • Twee (of meer) eerstegraads familieleden darmkanker hebben of hebben gehad. De leeftijd waarop de ziekte is vastgesteld is hierbij niet van belang.

Aan deze groep mensen willen we in Almere de komende jaren extra aandacht besteden, zodat door vroege opsporing wellicht voorkomen kan worden dat darmkanker ontstaat.

Bekijk hier het poepdagboekitem bij Paul de Leeuw:

http://omroep.vara.nl/media/216907

Over darmkanker

Darmkanker (kanker van de dikke darm) ontstaat vrijwel altijd vanuit een poliep. Een poliep is een woekering van het slijmvlies van de dikke darm. De meeste poliepen in de dikke darm zijn goedaardig en blijven dit ook. Slechts in een klein percentage van deze poliepen ontstaan op den duur ‘onrustige cellen’. Als deze cellen in de wand van de dikke darm groeien, spreken we van darmkanker. Wanneer deze cellen zich verspreiden via bloedvaten en lymfevaten, kunnen uitzaaiingen ontstaan.

Darmkanker komt in Nederland veel voor (ruim 12.000 nieuwe patiënten in 2009). In een vroeg stadium is darmkanker meestal goed te behandelen. Als de ziekte pas later ontdekt wordt zijn de vooruitzichten veel minder gunstig. In Nederland overlijden elk jaar ongeveer 4.500 mensen aan darmkanker.

Darmkanker komt vooral voor bij mensen van zestig jaar en ouder, maar ook op jongere leeftijd kan deze ziekte optreden. Het komt iets vaker bij mannen voor dan bij vrouwen.

Darmkanker in Almere

In de provincie Flevoland komt darmkanker vaker voor dan gemiddeld. Daarom vinden het Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Via een darmonderzoek kunnen eventuele poliepen opgespoord en verwijderd worden. Deze poliepen kunnen voorlopers zijn van darmkanker. Door deze poliepen in een vroeg stadium te verwijderen wordt voorkomen dat deze poliep zich kan ontwikkelen tot kanker en wordt de kans dat iemand darmkanker krijgt vele malen kleiner.

Erfelijke aanleg

Bij ongeveer vijf tot tien procent van de mensen met darmkanker is erfelijkheid de oorzaak. Voorbeelden hiervan zijn het Lynch Syndroom of vormen van Familiaire Adenomateuze polyposis. Vaak weten mensen al dat deze afwijking binnen de familie aanwezig is.

Familiaire dikke darmkanker

Soms komt darmkanker vaker dan normaal in de familie voor, terwijl er géén sprake is van erfelijke darmkanker, zoals hierbovengenoemd. Toch kunnen factoren in de familie dan wel een bepaalde rol spelen. We noemen dit familiair colorectaal carcinoom.

Komt darmkanker in uw familie voor?

Bespreek dit dan met uw huisarts. Uw huisarts zal u – als dit nodig is – verwijzen naar de polikliniek Maag- Darm en Leverziekten (MDL) van het Flevoziekenhuis. Als darmkanker in de familie voorkomt wordt meestal vanaf 45 jaar gescreend op darmkanker.
Indien er erfelijke factoren zijn aangetoond in de familie ligt deze leeftijd meestal lager. Ook kan worden besproken of het zinvol is om in de familie erfelijkheidsonderzoek te laten doen.

Tot slot

Deze tekst is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de MDL-artsen van het Flevoziekenhuis in samenwerking met Zorggroep Almere.
Voor deze pagina is gebruikt gemaakt van informatie van de KWF, het RIVM, STOET (Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren), het CBS en de MLDS.

Meer informatie:

 Verwijstest voor erfelijke darmkanker (alleen voor zorgverleners)

Voor de beslissing om uw patiënt wel of niet te verwijzen voor aanvullend onderzoek vanwege een verhoogd risico op erfelijke darmkanker, is een online verwijstest of app beschikbaar. U krijgt direct te zien of uw patiënt in aanmerking komt voor preventieve colonoscopieën of erfelijkheidsonderzoek. Er wordt een risicoberekening gemaakt en het nut van verwijzing wordt gemeld.

Nota bene: Deze online verwijstest en app zijn alleen toegankelijk voor BIG-geregistreerden. Het Flevoziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en eventuele onjuistheden van deze online verwijstest/website.

Achtergrondinformatie voor huisartsen: pdf Familiair coloncarcinoom

flevoziekenhuis-zga-logo