De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn chronische darmontstekingen. Een chronische darmontsteking heeft ingrijpende medische, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt. Een goede behandelwijze is daarom van het grootste belang.

Het Flevoziekenhuis heeft de complete zorg rond patiënten met een chronische darmontsteking ondergebracht in één polikliniek. Patiënten hebben daarmee één aanspreekpunt voor al hun vragen. De zorg is efficiënt georganiseerd en er is aandacht voor de medische, psychische en sociale aspecten van de ziekte. Er wordt gewerkt volgens de landelijke richtlijn IBD.

De IBD polikliniek is te bereiken via polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten op nummer 036 - 868 86 16 (alle werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur).
U kunt ook een mail sturen.

Voor meer algemene informatie over maag-darm-leverziekten en IBD kunt u kijken op de website van de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) of de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN).