Het specialisme maag-, darm- en leverziekten of gastro-enterologie is de vakgroep die zich bezighoudt met ziekten van het maag-darmstelsel. De term is afgeleid van het Griekse 'gastèr' dat 'maag' betekent en 'enteron' dat 'darm' betekent.
Een gastro-enteroloog behandelt uiteenlopende ziekten, zoals ontstekingen (o.a.ziekte van Crohn, hepatitis), tumoren en galstenen.

mdl poli
MDL geaccrediteerd als scopiecentrum voor het bevolkingsonderzoek darmkanker

In maart 2015 is het scopiecentrum van de afdeling MDL gehervisiteerd door het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek. De visitatie is “met goed resultaat afgerond”. Dat betekent dat het scopiecentrum van het Flevoziekenhuis geaccrediteerd (kwalitatief bevoegd) is voor het aanbieden van coloscopieën aan deelnemers van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Voordat een scopiecentrum een accreditatie krijgt, wordt onderzocht of er aan de landelijke kwaliteitseisen wordt voldaan. Deze eisen zeggen iets over de organisatie (wachttijden, planning uitslag) en de kwaliteit van de zorg voor, tijdens en na het scopiëren van patiënten waar via het bevolkingonderzoek bloed in ontlasting gevonden is. Denk aan een voorbereidingsgesprek of een uitslaapkamer.

Groene vink voor de darmkankerzorg

De patiëntenorganisatie Nederlandse Kanker Federatie NKF heeft het Flevoziekenhuis een ‘groen vinkje’ voor de zorg voor patiënten met darmkanker gegeven. Dat betekent dat deze zorg voldoet aan de verwachtingen van het NKF op het terrein van onder andere de expertise, behandeling, begeleiding en de kwaliteit van de zorg. De NKF heeft bij de beoordeling van het de darmkankerzorg in het Flevoziekenhuis samengewerkt met patiëntenorganisaties SPKS, Vereniging HNPCC-Lynch en de Polyposis Contactgroep.

groene-vink

Kijk voor meer informatie op de patiëntenwijzer Darmkanker van het NKF.

Oncologisch centrum
De MDL-artsen werken zijn voor de behandeling van darmkanker intensief samen met onze chirurgen en zijn gelieerd aan het Oncologisch centrum van het Flevoziekenhuis, waarin nauw wordt samengewerkt met het AMC.