Binnen het Flevoziekenhuis zijn op de polikliniek MDL maag-, darm- en leverartsen en een MDL-verpleegkundige werkzaam. Samen behandelen zij alle maag-, darm- en leveraandoeningen. De MDL-afdeling heeft de beschikking over vrijwel alle voorhanden zijnde apparatuur waardoor zij alle MDL-aandoeningen kunnen behandelen.
De MDL-afdeling beschikt over een surveillance programma voor de Barrettslokdarm en darmpoliepen. De afdeling Maag-Darm-Leverziekten biedt alle facetten van zorg voor patiënten met maag-, darm- en leverziekten. Dit kan zowel poliklinisch, via een dagbehandeling of met een opname.

flevoziekenhuis-poli-mdl02

Eerste polikliniekbezoek

Houd er bij het eerste polikliniekbezoek rekening mee dat u mogelijk ook door de co-assistent wordt gezien. De eerste afspraak op de polikliniek neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. Er vindt zowel een gesprek als een lichamelijk onderzoek plaats. Aan de hand van dit eerste bezoek worden de vervolgafspraken en eventuele onderzoeken gepland. U hoeft voor het eerste polikliniekbezoek dus niet nuchter te komen.

Waar moet u zijn?

U vindt de polikliniek MDL op de eerste etage van het ziekenhuis. Volg vanaf de hoofdingang routenr. 16.

Jaarlijkse informatiebijeenkomst

De poli MDL organiseert voor haar patiënten met een chronische darmaandoening en hun familieleden jaarlijks een informatiebijeenkomst. Deze vindt meestal in het najaar plaats. Onze patiënten ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Lotgenotencontact Coeliakie

Eens per kwartaal organiseren de Nederlandse Coeliakie Vereniging en de polikliniek MDL een contactmiddag voor mensen met coeliakie en hun familieleden. Deze middag staat in het teken van elkaar ontmoeten en ook een persoonlijk één op één gesprek met een ervaringsdeskundige te hebben. Daarnaast zijn folders, informatieboekjes en kookboeken aanwezig voor inzage of aanschaf.

Er is volop ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, glutenvrije recepten en tips. Tijdens de bijeenkomst is een MDL-verpleegkundige aanwezig en een MDL-arts beschikbaar voor eventuele vragen van de aanwezigen.

flevoziekenhuis-coeliaki02

De contactmiddagen vinden plaats van 14.00 tot 16.00 uur in mijnInfopunt (centrale hal) van het Flevoziekenhuis te Almere. De bijeenkomst is gratis, aanmelden is gewenst bij Irene Loep, liefst per email: ut.voorlichting@glutenvrij.nl. De koffie en thee staan voor u klaar.

De data worden tijdig aangekondigd via de wachtkamer-tv’s en deze website (Agenda patiënteninformatie).