mdl03

Tijdens uw verblijf zult u met verschillende zorgverleners in aanraking komen:

 • Afdelingsartsen.
  Dit zijn de artsen in opleiding tot specialist, die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse zorg. Zij komen in principe ook dagelijks bij u langs. Zij bewaken uw toestand, de voortgang van onderzoek en behandeling en zij zorgen, dat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen.
 • MDL-artsen.
  De afdelingsartsen werken nauw samen met één van de MDL-artsen, die de leiding en eindverantwoordelijkheid heeft over de (medische) gang van zaken op de afdeling. De supervisor houdt regelmatig ruggespraak met uw eigen specialist.
 • Co-assistenten.
  Zij komen aan het begin van de opname bij u langs voor een gesprek en uitgebreid lichamelijk onderzoek. Ook verzorgen zij vaak de bloedafnamen en het plaatsen van infusen. U ziet dagelijks co-assistenten bij de ochtendronde.
 • Andere specialisten.
  Geregeld worden artsen van andere vakgroepen te hulp gevraagd, bijvoorbeeld chirurgen en internisten. Zij komen langs om voor een bepaald probleem, dat op hun vakgebied ligt, een advies of zelfs behandeling te geven.

De ochtendronde en de grote visite

Elke ochtend komt de afdelingsarts bij u langs om samen met u en de verpleegkundige de bevindingen te bespreken en afspraken voor onderzoek en behandeling te maken.
Eénmaal per week, op dinsdag, vindt de ‘grote visite’ plaats. Dit is een vergadering van de specialist, de afdelingsartsen en de verpleegkundigen over de bevindingen en het beleid bij de patiënten van de afdeling.

Gesprekken

De ochtendronde en grote visite zijn ongeschikt voor een persoonlijk gesprek. Daarvoor is een rustig moment nodig. Via de afdelingsarts of verpleegkundige kunt u een afspraak maken waarbij u en uw familie door de afdelingsarts of specialist geïnformeerd wordt en waarbij overleg mogelijk is.

Behandelwensen en behandelgrenzen

Tijdens de opname wordt u gevraagd naar uw specifieke behandelwensen. Bijvoorbeeld: u wilt vanwege uw geloofsovertuiging geen bloedtransfusie. Daarnaast wordt met u besproken wat te doen in geval van hart- en ademstilstand. Het is belangrijk dat dit nadrukkelijk met u besproken wordt, omdat in een acute situatie er vaak geen overleg meer mogelijk is. De grens, die u als patiënt trekt wordt altijd gerespecteerd.
Omgekeerd worden door de afdelingsarts of specialist ook de grenzen van het haalbare met u besproken, omdat bij bepaalde ziektetoestanden reanimatie en kunstmatige beademing bij voorbaat kansloos zijn of het lijden juist vergeren en verlengen.

Klachten en ergernissen

Uw behandeling is een kwestie van vertrouwen, van twee kanten. Als u klachten heeft over de gang van zaken, de informatievoorziening of de bejegening, dan vragen wij u dit niet op te potten, maar dit direct en open te bespreken. Vaak kunnen problemen worden opgelost of uitgelegd. Als een excuus op zijn plaats is, dan krijgt u dat van ons! Alleen met openheid, van ons en van u, kan vertrouwen ontstaan en groeien.

Televisie / Telefoon

Op de verpleegafdelingen kunt u met uw eigen laptop of smartphone gebruikmaken van het gratis WiFi-netwerk Flevofree.

Contact & Bezoek

U kunt de verpleegafdeling Maag-Darm-Leverziekten bereiken onder telefoon nummer 036 - 868 92 21.
De verpleegafdeling bevindt zich op derde etage van het ziekenhuis. Volg vanaf de hoofdingang route 120. Bekijk de route.

Bezoek is in principe de hele dag tot 21.00 uur welkom, maar met niet meer dan 2 personen tegelijk.

Het kan zijn dat de patiënt het niet prettig vindt of dat de situatie van de patiënt of medepatiënten het niet toelaat om de hele dag bezoek te ontvangen. Dan worden er individuele afspraken gemaakt. Wij raden u dan ook aan om - voordat u komt - te overleggen met de patiënt of de contactpersoon wat het meest geschikte moment is voor uw bezoek.