MDL-artsenArts-assistenten

aios
cheung
W. Cheung
 
anios
meer
J. van der Meer
 aios
vries liesbeth de
L. de Vries


MDL-verpleegkundig specialisten

lange
P. de Lange
westen
R. van Westen
 


Aandoeningen van het maagdarmkanaal hebben vaak gevolgen voor leefwijze, voeding en lichamelijke verzorging. De MDL-verpleegkundig specialist biedt begeleiding en ondersteuning bij deze gevolgen. Haar spreekuur is op dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur en op donderdag van 13.30 tot 17.00 uur. U kunt een afspraak met haar maken wanneer u door uw behandelend arts wordt doorverwezen.