MDL-arts

flevoziekenhuis-schluter

Het vakgebied MDLZ omvat tal van aandoeningen, vaak complex en van chronische aard. De behandeling bestaat vaak uit een combinatie van medicatie en technische ingrepen (endoscopieën), maar ook de begeleiding van patiënten speelt een belangrijke rol.

Ik zie het als mijn taak om al deze aspecten zo op elkaar af te stemmen dat u als patiënt in uw situatie het beste geholpen bent. Dit doe ik samen met mijn collega’s, de artsen en verpleegkundigen van de afdeling MDLZ.

Geboren in 1960.
Aandachtsgebieden: Ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.
Werkzaam in het Flevoziekenhuis sinds 2001.

Waardeer mij op Zorgkaart Nederland
Waardeer het Flevoziekenhuis op Zorgkaart Nederland