Op de polikliniek Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) behandelen we ook problemen en aandoeningen aan de tong. De belangrijkste en meest voorkomende zijn:
Hieronder vindt u meer informatie over deze aandoeningen en behandelingen.

Tongriemcorrectie
Vooral bij pasgeborenen komt het regelmatig voor dat het tongriempje te kort is. Het riempje zit dan vaak met de tongpunt aan de onderkaak vast, en niet halverwege onder de tong zoals normaal is. De beweeglijkheid van de tong is hierdoor sterk beperkt, waardoor de baby bijvoorbeeld niet goed kan drinken. Ook op latere leeftijd kan een te kort tongriempje nog voorkomen. Dit kan een probleem vormen bij de spraak en het kan patiënten belemmeren in hun sociaal functioneren.

Behandeling
Een tongriemcorrectie door de kaakchirurg vindt plaats op de polikliniek. Een verdoving is niet nodig omdat bij pasgeborenen het tongriempje nog niet of nauwelijks van bloedvaten en/of zenuwen is voorzien; het riempje is nog maar een heel dun vliesje. Ook een hechting is niet noodzakelijk.
De pasgeborene ondervindt niet of nauwelijks hinder van de ingreep en slaapt na de behandeling bijna altijd weer lekker verder. Belangrijke winst van de ingreep is dat na correctie de (borst)voeding veel beter verloopt.

Op oudere leeftijd is het tongriempje wél voorzien van bloedvaten en zenuwen. Plaatselijke verdoving is daardoor noodzakelijk De kaakchirurg haalt het tongriempje weg. De wond wordt gehecht met een oplosbare hechting.
U ondervindt normaal gesproken weinig hinder van een tongriemcorrectie. Hou er rekening mee dat uitsteken van de tong nog niet gelijk mogelijk is. De tong mist mobiliteit vanwege het feit dat de tong lange tijd ‘vast’ heeft gezeten en weinig kon bewegen. Het duurt enkele maanden voordat de mobiliteit van de tong is verbeterd.

Mond- en tongbranden
Bij mond- en tongbranden heeft u last van een hinderlijk, branderig gevoel aan uw tong en/of slijmvliezen in uw mond. Daarom noemen we dit ook wel het ‘burning mouth-syndroom’. Het branderige gevoel kan samengaan met een metaalsmaak, een zoute of zelfs bloederige smaak in de mond. Veel patiënten met mondbranden klagen tegelijk over een droge mond.

Soms is er sprake van smaakverlies. Aan de tong of slijmvliezen zijn geen duidelijke afwijkingen te zien. De plaats van de klachten kan sterk verschillen van patiënt tot patiënt. Sommige mensen hebben alleen last van een branderige of pijnlijke tong. Anderen hebben het vooral aan de binnenkant van de lippen, het gehemelte en soms ook wel in de keel. De meeste patiënten hebben ’s morgens het minst last, maar krijgen meer klachten in de loop van de dag. Veel patiënten hebben dagelijks last van mondbranden, gedurende meerdere maanden en soms zelfs jaren.

Voorkomen
Tong- en mondbranden is geen zeldzaam verschijnsel. Het is wel een erg vervelende klacht, voor sommige mensen vergalt het zelfs alle plezier in het leven.
De aandoening komt het meest voor bij vrouwen in de overgang. Mensen tussen de 40 en 70 jaar hebben vaker last van tong- en mondbranden dan jongere mensen, en gebleken is dat vrouwen de klacht vaker hebben dan mannen.

Oorzaak
In veel gevallen is geen oorzaak bekend en zijn er in de mond geen afwijkingen te zien. Bloedarmoede door pernicieuze anemie, ijzergebrek of vitamine B-tekort kan soortgelijke klachten geven. meestal ziet de tong er dan rood en glad uit. Andere mogelijke oorzaken: Diabetes, Candida, bacteriën, contactallergie (overgevoeligheid voor gebitsprothese, vullingen, tandpasta), traumatisch (door tics zoals mondzuigen), droge mond (door bepaalde geneesmiddelen of bij ziekte van Sjögren).
Ook spanningen of zorgen zouden een rol kunnen spelen. Bij veel mensen blijkt het mondbranden begonnen te zijn na een onaangename gebeurtenis in hun leven. Daarnaast blijken de klachten wel eens te zijn ontstaan na een medische of tandheelkundige behandeling, zonder dat daarvoor een goede verklaring kan worden gegeven.

Behandeling
Omdat de oorzaak in feite niet bekend is, is geen goede behandeling mogelijk. Tot nu toe is niet gebleken dat alternatieve geneeswijzen, zoals homeopathie en acupunctuur, een blijvende verbetering van de mondbrandklachten geven. Bij de meeste mensen verdwijnen de klachten weer uit zichzelf, maar dat kan soms jaren duren.

Landkaarttong
Een landkaarttong is een onschuldige verandering van het oppervlak van uw tong. De aandoening wordt gekenmerkt door van plaats wisselende gladde plekken, die vaak omgeven zijn door witachtige zones of lijntjes. In een tijdbestek van een paar weken kan dit veranderen: de gladde plekken verdwijnen op de ene plaats en verschijnen weer op een andere plaats.

Oorzaak en voorkomen
De oorzaak van de aandoening is onbekend. Een landkaarttong veroorzaakt in het algemeen geen klachten. Een enkele keer wordt een prikkelend gevoel bij het eten van gekruid of zuur voedsel waargenomen. Een landkaarttong komt relatief vaak voor. Geschat wordt dat 1 op de 100 tot 200 mensen een landkaarttong heeft. De afwijking komt zowel bij kinderen als volwassenen voor. In principe is een landkaarttong een levenslange aandoening, maar het kan voorkomen dat gedurende lange periodes de symptomen niet zichtbaar zijn.

Behandeling
Een landkaarttong is meestal eenvoudig te herkennen. Verder onderzoek is daarom zelden nodig. De afwijking is onschuldig, niet besmettelijk en geeft geen verhoogde kans op kanker. Sommige mensen met een landkaarttong ondervinden een branderig gevoel bij het drinken van bij voorbeeld sinaasappelsap. Helaas zijn er geen effectieve behandelingsmogelijkheden voor een landkaarttong.

Vragen? Bel!
Heeft u vragen over naar aanleiding van deze website of uw bezoek aan de kaakchirurg? U kunt de polikliniek Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) bereiken op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur via telefoonnummer 036 - 868 87 49.