Leesvoor

Op de polikliniek Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) van het Flevoziekenhuis, voorheen bekend als Kaakchirurgie, werken drie kaakchirurgen. Wij behandelen patiënten met aandoeningen in of aan de mond, de kaak of het hoofd-halsgebied. U kunt hierbij denken aan het verwijderen van gebitselement(en) of delen daarvan, het verwijderen of schoonmaken van wortelpunten, het plaatsen van implantaten, diverse behandelingen aan de tong en het (wang)slijmvlies.
Daarnaast doen wij kleine ingrepen, zoals het verwijderen van goedaardige gezwellen en cysten en houden we ons bezig met pijnklachten in en rond de mond, speeksel- en speekselklieraandoeningen en kaakgewrichtsklachten.

Tong Tanden en kiezen
Beweeg de muis over de foto en klik op de
verschillende behandelgebieden voor meer informatie

Ontspannen sfeer en korte wachttijd
Een bezoek aan de kaakchirurg gaat vaak gepaard met enige angst. Het is dan ook onze inzet om een ontspannen sfeer te creëren. Dit is het beste uitgangspunt voor een optimale behandeling. Daarbij proberen we de wachttijd kort te houden. Meestal kunnen wij een patiënt binnen een week zien.

Verdoving
Het grootste deel van de behandelingen door een kaakchirurg wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Het is vaak het verdovende spuitje waar mensen tegenop zien. Met rustig inspuiten kan een groot deel van deze angst weggenomen worden.

Vragen? Bel!
Heeft u vragen naar aanleiding van deze website of uw bezoek aan de kaakchirurg? U kunt de polikliniek Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) bereiken op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur via telefoonnummer 036 - 868 87 49.