Op 1 maart 2019 is het project opname- en ontslag kwetsbare ouderen in het Flevoziekenhuis van start gegaan. Na een proefperiode in de eerstelijn kunnen we nu gezamenlijk optrekken. We hebben ons de afgelopen periode gericht op het nazorgtraject. Dit betekent dat de transferverpleegkundige kwetsbare ouderen die in zorg zijn bij de preferente thuiszorgorganisatie, aanmeldt voor het nazorgtraject. Patiënten worden dan binnen 48 uur bezocht, vervolgens is er na 14 dagen nog een contact. Het traject wordt telefonisch afgesloten na 8-12 weken.

kwetsbare ouderen nazorgtraject 70
In maart verliep de aanmelding van de transferverpleegkundigen al redelijk goed. Ook de patiënten werden bezocht. Uiteraard waren er verbeterpunten die vooral betrekking hadden op de logistiek en administratie. Inmiddels zijn deze punten grotendeels opgelost. Het goed monitoren en communiceren blijft de komende periode erg belangrijk.

De volgende stap is dat we ons gaan richten op patiënten die opgenomen worden in het Flevoziekenhuis. Huisartsen en wijkverpleegkundigen hebben hierin een belangrijke rol. Zo is het goed registreren van kwetsbaarheid, contactpersonen en eventuele betrokkenheid van de wijkverpleging in de verwijsbrief van belang. Daarnaast behoeft de overdracht van de wijkverpleegkundige in het geval van een opname nog aandacht. Het gebruik van het overdrachtssysteem POINT wordt nog onvoldoende gebruikt. POINT zorgt ervoor dat bij opname alle relevante informatie beschikbaar is.
  
Pin It