Leesvoor

In het Flevoziekenhuis worden patiënten met een verdenking op een carpaal tunnelsyndroom gezien op een speciaal spreekuur op de polikliniek neurologie. Patiënten krijgen tijdens dit spreekuur een zogenaamd Electro MyoGrafisch-onderzoek en de uitslag wordt meteen besproken. Indien nodig wordt meteen een spalk aangebracht of worden medicijnen geïnjecteerd. Mocht een operatie nodig zijn, dan krijgt de patiënt een verwijzing voor de chirurg.

U kunt een afspraak maken voor dit spreekuur na een verwijzing door de huisarts. De polikliniek neurologie is te bereiken op tel. 036 – 868 87 20.

Wat is carpaal tunnelsyndroom?

Het carpaal tunnelsyndroom is één van de meest voorkomende zenuwbeknellingen. Klachten bij het carpaal tunnelsyndroom zijn tintelingen en/of een doofgevoel in de hand, met name ’s nachts. De oorzaak is soms duidelijk zoals zwangerschap, suikerziekte of schildklierleiden. Meestal wordt geen directe oorzaak voor de zenuwbeknelling in de pols gevonden.

carpaal tunnel

Oorzaken

Het carpaal tunnelsyndroom kan verschillende oorzaken hebben:

  • repeterende bewegingen van de pols met name als daar kracht bij nodig is
  • polsbreuk waarbij de middenhandsbeentjes verschuiven
  • hormonale veranderingen zoals voorkomen bij zwangerschap en de menopauze
  • ontstekingsverschijnselen zoals bij reumatoïde artritis
  • vertraagde functie van de schildklier
  • suikerziekte

Behandeling

In veel gevallen kan het carpaal tunnelsyndroom behandeld worden met een polsspalk. Indien dit niet helpt kunnen ook medicijnen geïnjecteerd worden die de zwellingen die de beknelling veroorzaken verminderen. In ernstige gevallen kan een operatie noodzakelijk zijn ter hoogte van de pols. Indien dit niet helpt of als er sprake is van een ernstig carpaal tunnel syndroom wordt een (poliklinische) operatieve ingreep overwogen.

Contactgegevens

Poli Neurologie: 036 - 868 87 20 (alle werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).