Wat is een CVA?

Een CVA (Cerebro Vasculair Accident) is een medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks taalgebruik heet een CVA een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct. Een CVA is meestal een afsluiting van een bloedvat in de hersenen (herseninfarct 80% van de gevallen). Bepaalde hersencellen krijgen hierdoor te weinig bloed en kunnen minder goed of niet meer werken. Een beroerte kan zowel lichamelijk als geestelijk grote gevolgen hebben. Als u een beroerte hebt gehad, wordt u vaak in het ziekenhuis opgenomen. Hier start de revalidatie.

U heeft een CVA gehad; hoe nu verder?

Het krijgen van een CVA is een gebeurtenis die uw leven op één of andere manier ingrijpend kan veranderen. Wij willen u - als cliënt - van informatie voorzien over het CVA-nazorgtraject van alle betrokken partijen. Zodat u de beste keuzes kunt maken, voor de zorg die u nodig heeft.

De CVA-keten in Almere

Wanneer iemand een CVA krijgt, komt deze met heel veel verschillende professionals van diverse instellingen in contact. De zorg voor mensen die een CVA krijgen is in Almere goed georganiseerd. Een keten van zorginstellingen heeft haar werkzaamheden goed op elkaar afgestemd om snelle en samenhangende zorg te bieden.

Een deel van deze professionals is betrokken bij de eerste fase van een CVA, de zogenaamde ‘acute hersenhulp’. Dit betreft: 112, Ambulancedienst, Spoedeisende hulp en vakgroep Neurologie van het Flevoziekenhuis, Huisartsenpost en de huisartsen van Almere. Hun rol is gericht op het snel herkennen en handelen bij een CVA.

Vervolgens gaan de patiënten over naar de ‘revalidatie fase’ met Flevoburen en revalidatiecentrum Merem als belangrijke partners in de CVA keten.

De ‘chronische fase’ is de fase die begint op het moment dat een patiënt weer thuis is. De huisartsen en praktijkondersteuners en CVA-nazorg verpleegkundigen spelen hierin een belangrijke rol; in samenwerking met de vakgroep Neurologie en de CV- nazorg poli.

Daarnaast is het Flevoziekenhuis aangesloten bij het CVA Kennisnetwerk Nederland. In dit netwerk wordt expertise over CVA gerelateerde onderwerpen uitgewisseld. Neuroloog prof. dr. M. Limburg (Flevoziekenhuis) zit in het bestuur van dit kennisnetwerk. De CVA-keten van Almere is lid van dit kennisnetwerk (www.kennisnetwerkcva.nl)

CVA-nazorgtraject: voor wie?

De CVA nazorgverpleegkundigen werken samen met diverse instellingen vanuit de regio Almere. Het CVA-nazorgtraject is bedoeld voor mensen bij wie de diagnose CVA is gesteld. En voor hun partner/betrokkenen, omdat op het moment van ontslag uit het ziekenhuis niet altijd direct verpleegkundige zorg nodig is.

Bij thuiskomst kunnen zich vragen en problemen voordoen die tijdens uw verblijf in het ziekenhuis niet te voorzien waren. Vragen of problemen die te maken hebben met uw ziekte en behandelingsprocessen of met uw revalidatie.
Het nazorgtraject is erop gericht deze vragen te beantwoorden en – samen met u – oplossingen te vinden.

Wat kunt u verwachten?

In de eerste twee weken na thuiskomst uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee met de CVA-nazorgcoördinator voor een bezoek op de polikliniek Neurologie. Zij neemt aan de hand van een vragenlijst uw situatie door en kan tegelijkertijd ingaan op eventuele vragen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Uw huisarts, revalidatiearts en neuroloog willen graag weten hoe het thuis met u gaat. De CVA-nazorgcoördinator stuurt - in overleg met u - de bevindingen van het polibezoek naar hen door. Als blijkt dat u nabehandeling nodig heeft, zorgt uw arts ervoor dat dit wordt geregeld, bijvoorbeeld in de vorm van revalidatie, logopedie of psychologische hulp. Dit alles uiteraard in overleg met u.

En dan?

Als u thuis bent kan de CVA-nazorgverpleegkundige uw situatie blijven volgen in de vorm van huisbezoeken. De CVA-nazorgverpleegkundigen werken bij Zorggroep Almere en hebben overleg over uw situatie met de CVA-nazorgcoördinator van het Flevoziekenhuis. Ook hebben zij contact met uw huisarts en praktijkondersteuner.

De CVA-nazorgverpleegkundige bekijkt wat uw eventuele vragen zijn en zoekt samen met u naar een oplossing. Daarnaast kan zij u vertellen wat de mogelijkheden zijn op het gebied van thuiszorg.

De CVA-nazorgverpleegkundige levert zorg op maat. Hierdoor kan de toegang tot zwaardere zorg voorkomen of uitgesteld worden, maar ook de kwaliteit van leven van de cliënt verbeteren.

Aanmelden

Voor meer informatie betreffende de CVA nazorg en aanmelden, kunt u contact opnemen met:

Flevoziekenhuis
tel.: 036 - 868 87 20
Alle werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur

Zorggroep Almere
voor Almere Stad en Almere Buiten:
CVA-wijkverpleegkundige Anna Krebbers
tel.: 036 - 535 81 11 (thuiszorgloket West)
stuur een mail
bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Zorggroep Almere
voor Almere Stad:
CVA-wijkverpleegkundige Sandra van den Brink
stuur een mail

Almere Haven
CVA-verpleegkundige Ingrid Uriot
tel.: 036 - 547 23 17 (thuiszorgloket Haven)
stuur een mail
bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag