In de patiëntenfolders van het Flevoziekenhuis kunt u nalezen wat uw behandelaar u heeft verteld. U vindt er informatie over de voorbereiding van een onderzoek, de behandeling, de nazorg of een ander vervolgtraject.

Heeft u moeite met het lezen of begrijpen van de folder(s)? Loop gerust binnen bij mijnInfopunt in de centrale hal en vraag of een vrijwilliger de folder met u doorleest.

Om een pdf-bestand te kunnen openen hebt u Acrobat Reader nodig.

Algemeen
Behandeling
Onderzoek
CVA/TIA

MS: Multiple Sclerose Ziektebeelden

Goede zorg na CVA/TIA

De brochure ‘Goede zorg na CVA/TIA’ geeft goede informatie voor patiënten en hun naasten over de periode na een CVA of TIA. Kijk voor de brochure op
www.kennisnetwerkcva.nl/patientenversie-zorgstandaard-cvatia

Lotgenotencontact NAH

Voor mensen die een CVA hebben gehad, organiseert het NAH Ontmoetingspunt Almere regelmatig bijeenkomsten voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Meer informatie: nahontmoetingspuntalmere.nl
Kijk ook op www.hersenletsel.nl van de Stichting Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen.