Wanneer uw huisarts u doorverwijst vanwege klachten die u laag in de rug heeft, krijgt u een afspraak met de neuroloog. Deze bespreekt met u uw klachten en onderzoekt uw rug, en verwijst zo nodig door naar de neurochirurg. De neurochirurg bekijkt uw rug nader en stelt aanvullende vragen over uw situatie. Hierbij maakt hij een zorgvuldige afweging of u in uw situatie gebaat bent bij een operatie.

Voor welke klachten?

In het Flevoziekenhuis kunt u worden behandeld bij een lumbale hernia of een lumbale stenose.

Een lumbale hernia is een uitstulping van een tussenwervelschijf. Een tussenwervelschijf is de kraakbeenring die tussen twee wervels inzit. Deze ring bevat een dikke, vervormbare kern, die kan uitstulpen wanneer de schijf beschadigd is. Door zo'n uitstulping kan een zenuw bekneld raken en daardoor klachten veroorzaken zoals pijn of tintelingen of een doof gevoel in de bil of het been en eventueel krachtsverlies in het been.

Bij een lumbale stenose is het wervelkanaal te nauw waardoor zenuwen bekneld raken. Deze vernauwing kan aangeboren zijn, maar wordt meestal veroorzaakt door bindweefsel- en botaangroei ten gevolge van veroudering in de rug. De vernauwing in het wervelkanaal veroorzaakt een beknelling van de zenuwen, waardoor uitstralende pijn in de benen ontstaat bij het lopen. Bij een voorovergebogen houding wordt de beknelling van de zenuwen minder, en meestal trekt de pijn dan ook direct weg bij zitten of een voorovergebogen houding aannemen; fietsen gaat dan ook vaak beter

Wanneer bij u een andere diagnose wordt gesteld dan de twee bovengenoemde aandoeningen of de geadviseerde operatie te complex wordt, kan de neurochirurg u in Amsterdam opereren, of doorverwijzen naar een collega-neurochirurg.

Voorbereiding en begeleiding

Wanneer de neurochirurg, uiteraard in overleg met u, besluit over te gaan tot operatie, krijgt u een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst ter voorbereiding op uw operatie.
De fysiotherapeut en de neurologieverpleegkundige zullen u tijdens deze bijeenkomst voorlichting geven over de operatie en de opname en zij kunnen ook uw vragen beantwoorden, zodat u goed weet wat u kunt verwachten.

lage rug operatie

Ook krijgt u bewegingsadviezen voor na de operatie, omdat het belangrijk is om na de operatie zo snel mogelijk weer te gaan ‘mobiliseren’, ofwel te gaan zitten, staan en lopen onder begeleiding van een verpleegkundige of fysiotherapeut. U krijgt aanvullende adviezen van de fysiotherapeut, zodat u zelfstandig thuis kunt trainen of een trainingsprogramma bij een fysiotherapeut kunt volgen.

Afspraak maken?

Herkent u zich in de geschetste rugklachten? U kunt u huisarts om een verwijzing naar de neuroloog vragen. De afspraak maakt u bij polikliniek Neurologie. 

De neurochirurg in het Flevoziekenhuis maakt deel uit van het team van neurochirurgen van het AMC en de VU en is vanwege de nauwe samenwerking met het AMC twee dagen per twee weken in het Flevoziekenhuis aan het werk. Eén dag voor poliklinische afspraken en één dag voor operaties.