De verschijnselen van de ziekte van Parkinson hebben invloed op vele aspecten van het dagelijks leven. Mensen met Parkinson en hun naaste omgeving hebben vaak behoefte aan meer informatie en begeleiding. Daarom biedt het Flevoziekenhuis een specifiek verpleegkundig spreekuur voor Parkinson patiënten en diens naasten. Hier wordt de patiënt deskundig begeleid in het omgaan met de klachten en beperkingen.

Verpleegkundig spreekuur voor Parkinson patiënten

Het spreekuur wordt verzorgd door een Parkinson-verpleegkundige die gespecialiseerd is in de begeleiding van de mensen met de ziekte van Parkinson. De neuroloog en de Parkinson-verpleegkundige beoordelen voor welke begeleiding de patiënt in aanmerking komt en zal de patiënt waar nodig doorverwijzen naar een andere discipline.   

Wat kunnen u en uw naaste(n) verwachten?

  • informatie over het ziektebeeld
  • adviezen en instructies over de ziekte
  • informatie en begeleiding met betrekking tot de medicatie
  • begeleiding bij de acceptatie van en het omgaan met de ziekte van Parkinson
  • informatie over de praktische gevolgen van Parkinson zoals mobiliteit, slaappatroon, voeding en lichamelijke verzorging
  • informatie over de maatschappelijke en sociale gevolgen van Parkinson. U kunt daarbij denken aan werk, het aangaan en onderhouden van sociale contacten en vakanties
  • informatie over nieuwe behandelingen en ontwikkelingen
  • beoordeling en zonodig coördinatie van ondersteunende zorg, zoals; fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtiek, maatschappelijk werk en eventueel thuiszorg
  • informatie over vergoedingen, regelingen en het aanvragen van hulpmiddelen

Parkinson-verpleegkundige

De Parkinson-verpleegkundige heeft 50 minuten voor een eerste consult. Er is meer tijd wanneer de patiënt naar een Parkinson-verpleegkundige gaat dan wanneer u een afspraak heeft bij de neuroloog. Hierdoor is er voldoende tijd het bovenstaande met u en uw naaste(n) te bespreken. Tevens biedt dit ondersteuning wanneer u bij de neuroloog op het spreekuur komt omdat de problematiek en behandeling al in kaart gebracht is door de Parkinson-verpleegkundige.

ariaansParkinson-verpleegkundige A. Ariaans

Na het bezoek aan de verpleegkundige maakt de patiënt bij de secretaresse een afspraak voor een volgend poliklinisch bezoek. Tijdens dat bezoek zal er gekeken worden naar de voortgang van het ziekteproces en de resultaten van de behandeling.

Filmpje over Parkinson ‘Dé Parkinson patiënt bestaat niet’

In het filmpje ‘Dé Parkinson patiënt bestaat niet’ vertelt neuroloog Jeroen Blankevoort van het Flevoziekenhuis uitleg over de verschillende verschijnselen bij de ziekte van Parkinson; bij iedere patiënt zal dit op andere manier tot uiting komen. Ook vertelt Blankevoort over het ParkinsonNet, een kennisnetwerk van zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, fysio- en oefentherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten).De uitleg van neuroloog Blankevoort bij dit filmpje wordt ondersteund met beelden van kunst- en landschapselementen uit Flevoland. De opnames zijn speciaal gemaakt voor Parkinson Symposium Flevoland dat op 13 april 2015 plaatsvond. Hier ontmoetten 130 patiënten en hun zorgverleners, behandelaren en zorgverleners elkaar om informatie en ervaringen uit te wisselen over Parkinson.