Van een TIA (Transient Ischaemic Attack) is sprake wanneer een gedeelte van de hersenen tijdelijk te weinig bloed krijgt. Daardoor werken bepaalde hersencellen tijdelijk minder goed of helemaal niet. Hoe sneller zorg geboden wordt, hoe beter herstel in het algemeen te verwachten is.

Als er snel diagnostiek wordt verricht kan er ook snel ingegrepen worden om de kans op een beroerte in de toekomst te verlagen. De TIA service van het Flevoziekenhuis biedt de mogelijkheid binnen acht uur diagnostiek te verrichten, behandeling te starten en preventieafspraken te maken.

Door een optimale organisatorisch afstemming en bindende afspraken tussen verschillende disciplines en Almeerse zorgverleners (de zogenaamde “ketenzorg”) kan het Flevoziekenhuis razendsnel reageren op de zorgvraag van patiënten met verschijnselen van een TIA.

TIA nazorgpoli

Nadat u een TIA heeft gehad, ontvangt u in de daaropvolgende weken een uitnodiging voor de TIA nazorgpoli. De TIA nazorgcoördinator geeft u tijdens de afspraak bij de TIA nazorgpoli voorlichting over hoe u een TIA kunt voorkomen. Uiteraard kunt u dan ook uw vragen en ervaringen bespreken.

Contactgegevens

De polikliniek neurologie is te bereiken op telefoonnummer 036 - 868 87 20.