Neuroloog

vennegoor

“MS treft mensen in de bloei van hun leven”

“Ik heb mijn opleiding tot neuroloog in het VUmc te Amsterdam gedaan. Ik heb hier de neurologie in de volle breedte leren uitoefenen. Tijdens mijn opleiding ben ik begonnen met promotieonderzoek op het gebied van Multipele Sclerose (MS). MS treft mensen in de bloei van hun leven en ik wilde graag mijn bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van kennis t.a.v. deze ziekte en de behandeling hiervan. Op dit moment ben ik bezig met de afronding van mijn proefschrift  en hoop ik nog eind van dit jaar te promoveren op het onderwerp: ‘Natalizumab: the road towards personalized medicine’.

Oktober 2013 heb ik mijn opleiding tot neuroloog afgerond. Ik ben als fellow bij het MS Centrum VUmc gaan werken. Daar heb ik  verdere klinische en wetenschappelijke expertise op het gebied van MS opgedaan. In juni 2015 ben ik als neuroloog in het ziekenhuis Fundashon Mariadal op Bonaire begonnen. Er is daar veel minder apparatuur beschikbaar voor diagnostisch onderzoek, een uitdaging voor de acute en poliklinische zorg. In deze periode is me duidelijk geworden dat ik het liefst werk in een algemeen ziekenhuis waar de patiëntenzorg centraal staat, en waar ik naast de algemene neurologie mijn  aandachtsgebied MS zou kunnen behouden. Dat is beide mogelijk in het Flevoziekenhuis. Ik wil graag goede zorg leveren voor alle neurologische patiënten én de zorg voor MS-patiënten in het Flevoziekenhuis nog meer op de kaart te zetten.”

Opleiding en ervaring

2006 – 2013
2013 – 2015
2015 – 2016
opleiding tot neuroloog in het VU medisch centrum
fellow bij het MS Centrum VU medisch centrum
neuroloog in Fundashon Mariadal, Bonaire

Specialisaties

Multiple Sclerose

Werkzaam in het Flevoziekenhuis

Sinds 2016

Waardeer mij op zorgkaartnederland.nl
Waardeer het Flevoziekenhuis op zorgkaartnederland.nl