Leesvoor
Sinds kort kunt u patiënten direct verwijzen naar de polikliniek boezemfibrilleren (AF-poli) van het Flevoziekenhuis. Deze poli is in samenspraak met de kaderhuisartsen Hart- en Vaatziekten van Zorggroep Almere opgezet en richt zich op snelle analyse van oorzaken van boezemfibrilleren, medicamenteuze instelling alsmede uitgebreide uitleg en instructies aan de patiënt. Een belangrijk doel van de AF-poli is snelle terugverwijzing naar de huisarts van adequaat ingestelde en goed geïnformeerde AF-patiënt.

cardio poli boezemfibrilleren ecg

Het AF behandelteam bestaat uit een physician assistant, cardioloog en hartfunctielaborant. Zij werken volgens de nieuwste AF-richtlijnen van de NHG en de ESC. De behandeldoelen zijn:
  • De patiënt informeren en instrueren over boezemfibrilleren en bijbehorende medicatie
  • Indiceren en zo nodig starten van orale antistollingstherapie voor beroertepreventie.
  • Analyse en zo nodig behandeling van onderliggende oorzaken van boezemfibrilleren ( oa. klepaandoeningen / ischemie/ OSAS / schildklier)
  • Behandeling van symptomen door frequentie of ritme behandeling, en zo nodig electrocardioversie
Terugverwijzing

Na analyse en start van de ingestelde therapie zal de patiënt worden terugverwezen naar zijn eigen huisarts (gemiddeld na 3 bezoeken). Terugverwijzing gaat samen met een poliklinisch consultverslag van bevindingen, ingestelde therapie en aanvullende adviezen aan de huisarts.
Patiënten kunnen via Zorgdomein rechtstreeks gepland worden op de AF-poli onder kopje ‘Hartritmestoornissen > verwijsafspraak boezemfibrilleren/-fladderen’.