Begin 2019 zijn de afspraken over de informatie-uitwisseling tussen huisartsen en medisch specialisten in Almere door de gezamenlijke werkgroep aangescherpt en uitgebreid. Afgesproken is dat specialisten binnen 5 dagen na het 1e polikliniekbezoek een eerste brief aan de huisarts sturen. Daarbij geldt wél: volledigheid gaat boven snelheid. Als de patiënt door de medisch specialist uit de controle is gehaald en terugverwezen naar de huisarts, dient dit helder in de brief genoemd te worden, als ‘terugverwijzen eerste lijn’ of ‘retour eerste lijn’. Ook moet helder beschreven worden wat er van de huisarts verwacht wordt.

Een andere aanpassing is dat huisartsen - bij niet-spoed - naar de specialist communiceren via mail boven telefoon. Vragen kunnen gesteld worden via een algemeen mailadres van de vakgroep. Dit geldt voor de meeste vakgroepen en wordt verwerkt in de nieuwe Verwijswijzer.
Ook is afgesproken dat de huisarts - bij een niet-pluis gevoel - dat nadrukkelijk in het telefonisch contact en de verwijsbrief aan de specialist meldt, zodat hij/zij hier extra aandacht aan kan geven.

Bestaand maar onbekend

Het blijkt ook dat er afspraken zijn die al langer bestaan, maar niet altijd bekend zijn, zoals:
  • Een huisarts hoeft bij een patiënt die structureel terug moet komen bij de specialist geen (herhaal)verwijsbrief te sturen, ook niet bij een 2-jaarlijkse of 4-jaarlijkse controle
  • Voor huisartsen is het Zorgverlenersportaal beschikbaar, via een link in Medicom (zie afbeelding hieronder). Hierin kunnen laboratorium-, radiologie- en microbiologie-uitslagen worden bekeken
Het nieuwe overzicht van de afspraken over informatie-uitwisseling is rondgestuurd naar alle huisartsen in Almere en bovendien beschikbaar via het intranet van zowel Zorggroep Almere als het Flevoziekenhuis.  
  
Afbeelding: Link naar Zorgverlenersportaal in Medicom
medicom link zvp
Pin It