Jolanda van Steijn is 1 juni begonnen als internist ouderengeneeskunde. Zij deed haar opleiding in Groningen en Leeuwarden en werkte daar de afgelopen jaren. Jolanda heeft binnen de interne geneeskunde ook belangstelling voor de geriatrische oncologie, palliatieve zorg en klinische farmacologie. “En natuurlijk is de belangstelling voor de patiënt mijn grootste drijfveer.”

Jolanda maakt heel bewust de overstap naar het Flevoziekenhuis: “De ouderengeneeskunde is hier nog een relatief jong gebied en er is veel draagvlak om dit uit te bouwen. Daarbij heeft de vakgroep de opleidingsbevoegdheid. Het geeft mij plezier om kennis over te dragen en - vice versa - om kennis overgedragen te krijgen. Bovendien staat de vakgroep bekend om de goede kwaliteit en collegialiteit. Dat zal mijn werkplezier alleen maar vergroten."
Pin It