Half december wordt de nieuwe editie, nummer 14, van de Verwijs Wijzer verspreid naar alle huisartsenpraktijken in Almere en omgeving. Op de veranderingen die in samenspraak met een aantal huisartsen in de vorige versie zijn doorgevoerd, is positief gereageerd. Om die reden is het format van versie 13 ongewijzigd gebleven en vindt u in editie 14 vooral updates van telefoonnummers, e-mailadressen en namen van medisch specialisten.

Heeft u (nog) geen Verwijs Wijzer ontvangen, of wilt u meer exemplaren? Geef dit dan door aan de afdeling Communicatie van het Flevoziekenhuis, via communicatie@flevoziekenhuis.nl. Ook vragen en opmerkingen kunt u via dit mailadres doorgeven.
Pin It