Hbo-V studente Chiro van Windesheim Flevoland liep tijdens de pilot Zorgtalent stage op onze afdeling Interne geneeskunde/Oncologie. In dit korte filmpje vertelt zij over haar ervaringen. "Ik heb echt geleerd hoe je in een zorgsituatie moet handelen. En daar ben ik heel blij mee", vertelt Chiro. Zij vindt de pilot Zorgtalent een heel goed initiatief: "Als eerstejaars kun je je door de stages heel goed oriënteren."

Zorgtalent Chiro

In april is de pilot Zorgtalent gestart: een alternatieve stageroute voor Flevolandse studenten hbo-v. Zij maken al in het eerste studiejaar tijdens een 9 weken durende stage kennis met het toekomstig werkveld. Tijdens deze oriëntatie krijgen de studenten een realistisch beeld van het werkveld en de rollen die een hbo-verpleegkundige binnen de verschillende branches vervult.

De pilot is een initiatief van werkgeversorganisatie Zowelwerk en wordt uitgevoerd met Windesheim Flevoland, het Flevoziekenhuis, Woonzorg Flevoland en InteraktContour.