Als Flevoziekenhuis voeren we in 2018 het ‘Beste Werkgevers keurmerk’, een onafhankelijk keurmerk voor goed werkgeverschap. Margret Huisman, manager HR, was bij de uitreiking: “We verdienen dit keurmerk op basis van de resultaten van het medewerkersonderzoek 2017; we scoren boven het gemiddelde in de zorgsector op werkgeverschap, trots op het ziekenhuis en op het werk, waardering en het benutten van talent. Belangrijke thema’s, waarop we blijven verbeteren. Dat doen we in de teams en met ziekenhuisbrede activiteiten, zoals het boek over het Nachtleven. Daarin schrijven medewerkers over hun ervaringen in de nacht. Wat kan je helpen om het werken in de nacht nog beter en plezieriger te laten verlopen? De collega’s hebben waardevolle tips gegeven, waarmee we aan de slag zijn gegaan.”

beste werkgever

In het Beste Werkgeversonderzoek beoordeelden 636.978 medewerkers hun werkgever. De best scorende organisaties zijn het afgelopen jaar beloond met het ‘Beste Werkgevers Keurmerk’: Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. De winnaars per branche mogen zich nu een jaar lang ‘Beste Werkgever 2017-2018’ noemen. Met dit keurmerk toon je aan dat je een organisatie bent waar mensen het leuk vinden om te werken.