Gezien de ontwikkelingen bij de MC Groep krijgt het Flevoziekenhuis vragen over stageplaatsen. De afdeling Leren, Ontwikkelen & Onderzoek (LOO) van het ziekenhuis wil naar vermogen een bijdrage leveren om extra stageplaatsen te creëren. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de onderwijsinstellingen. Zij hebben de regie en coördinatie op plaatsing van studenten. Heb je een vraag over jouw stage? Informeer dan bij je eigen onderwijsinstelling.

stage