Het is mogelijk dat u voor uw vorm van kanker niet in het Flevoziekenhuis terecht kunt. Dit is met name voor een aantal zeldzame kankers. Een medisch specialist moet een bepaald aantal behandelingen per jaar doen om ervaring te houden en het risico op complicaties zo laag mogelijk te houden. Hierdoor worden een aantal kankers niet meer in elk ziekenhuis behandeld. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben landelijke afspraken hierover gemaakt.

Het Flevoziekenhuis werkt daarom intensief samen met het AMC op het terrein van onder andere slokdarmkanker, maagkanker, alvleesklierkanker, leverkanker en galwegkanker. Bepaalde operaties worden daarom in het AMC uitgevoerd en kunnen patiënten na hun operatie in het Flevoziekenhuis terecht voor radiotherapie, chemotherapie, nazorg, revalidatie of palliatieve zorg.

Zoiets vergelijkbaars geldt ook voor nieuwe (experimentele) behandelingen, zoals immunotherapie. Omdat deze behandeling om speciale begeleiding en controle vraagt, worden dergelijke behandelingen alleen door academische ziekenhuizen verzorgd.

Bij nieuwe medicatie of behandeling (b.v. immunotherapie) wordt een patiënt verwezen naar het AMC, VUMC of Antoni van Leeuwenhoek. De eigen medisch specialist houdt contact met de behandelend arts in het andere ziekenhuis en zodra de patiënt klaar is met deze behandeling, wordt deze weer overgedragen naar zijn eigen specialist.