Nederland in top 10 kankerincidentie wereldwijd

Nederland staat 8e op de lijst van landen waar kanker het meeste voorkomt. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de nieuwste Nederlandse cijfers komt huidkanker het meeste voor, gevolgd door darm-, borst- en longkanker. Het team van het Flevoziekenhuis biedt voor deze vier vormen van kanker optimale medische zorg.
Op Wereldkankerdag (4 februari) slaan alle organisaties in Nederland die zich bezighouden met kanker de handen ineen om gezamenlijk aandacht te vragen voor deze voor de patiënt en zijn naaste ingrijpende ziekte.

Uit de internationale cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie, die zijn aangepast naar leeftijd, blijkt dat vrouwen in Nederland op de 4e plaats staan voor de incidentie van kanker vergeleken met vrouwen uit andere landen. De mannen in Nederland staan op de 16e plaats vergeleken met die uit andere landen. Voor wat betreft mannen en vrouwen samen bekleedt Nederland de 8e plaats met 304,8 nieuwe gevallen van kanker op de 100.000 inwoners. Denemarken is ‘s werelds koploper met 338,1 gevallen van kanker per 100.000 inwoners.

Volgens de nieuwste cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), was huidkanker in 2016 met 15.836 nieuwe gevallen de meest voorkomende kankersoort in Nederland, gevolgd door darm-, borst- en longkanker. Bij de mannen stond in 2016 prostaatkanker nog steeds op nummer 1, bij vrouwen was dat borstkanker. In totaal werden er 108.402 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld in 2016, 2.500 meer dan in het jaar daarvoor.

In aanloop naar Wereldkankerdag, 4 februari 2017, slaan de gezamenlijke organisaties in Nederland die zich bezighouden met kanker de handen ineen. Voor het derde jaar op rij zetten zij zich in om aandacht te vragen voor kanker. Het gaat om een brede samenwerking tussen organisaties actief in kankerbestrijding, patiëntenzorg, onderzoek, voorlichting, preventie en (na)zorg.

Met het thema Wij kunnen. Ik kan wordt het publiek in Nederland opgeroepen om stil te staan bij wat we allemaal zelf kunnen doen voor onszelf en een ander als het om kanker gaat. Dit jaar wordt de naasten van mensen die kanker hebben (gehad) centraal gezet. Op de gezamenlijke website www.wereldkankerdag.nl staat meer informatie over en een overzichtelijke landkaart van speciale activiteiten.


Wereldkankerdag: 'handjesactie' voor de Boom van gedachten

Ter ere van de internationale bewustwordingsdag Wereldkankerdag op 4 februari worden patiënten, bezoekers en medewerkers uitgenodigd om op hun eigen manier aandacht te besteden aan mensen met kanker. Vanaf maandag 30 januari kunnen zij in de centrale hal een ‘handje’ beschrijven met een persoonlijke wens, bericht, gedachte of steuntje in de rug voor iemand met kanker of een naaste. Voor een bekende, of voor een onbekende persoon. Deze ‘handjes’ worden op de Boom van Gedachten geprikt, die 2 februari op de afdeling Oncologie wordt geplaatst en daar blijft staan.
Kijk voor meer informatie op: www.wereldkankerdag.nl

handjesactie
 

Ervaring van een patiënte bij Radiotherapie AMC

Eind 2016 zijn twee advertenties van Radiotherapie AMC in verschillende media verschenen. Hierin vertelt patiënte Lidy Jager over haar ervaringen in het Flevoziekenhuis, waar de afdeling Radiotherapie een stukje AMC in het Flevoziekenhuis is. Lees over pdf mevrouw Jager’s ervaringen “Ik ben tijdens de bestraling gewoon blijven werken” (3.16 MB) .


Rouwkaartjes voor naasten van overleden patiënten

Omdat er in een ziekenhuis helaas patiënten overlijden heeft het oncologiebestuur van Oncologisch Centrum Flevoziekenhuis het initiatief genomen om een rouwkaartje te laten maken. Deze kaart kunnen artsen of verpleegkundigen – naar wens/behoefte – aan de nabestaanden sturen. Wanneer iemand na een langer verblijf in het ziekenhuis overlijdt, hebben artsen en/of verpleegkundigen regelmatig een intensief en persoonlijk contact gehad met de patiënt en zijn of haar naasten. Het is voor zowel naasten als zorgverleners om deze gebeurtenis in het ziekenhuis goed af te sluiten. Dit kan onder meer in de vorm van het schrijven en versturen van een rouwkaartje.


Flevoziekenhuis continueert Roze lintje BVN en biedt ‘Beste zorg’ borstkanker volgens CZ

Het Flevoziekenhuis en het AMC voldoen voor het zesde achtereenvolgende jaar aan de criteria van de Monitor Borstkankerzorg en krijgen hiervoor een Roze lintje van Borstkankervereniging Nederland (BVN). Door de intensieve samenwerking tussen beide ziekenhuizen krijgen patiënten optimale borstkankerzorg (mammacare). Ook bieden het Flevoziekenhuis en het AMC volgens zorgverzekeraar CZ de ‘Beste zorg’ bij borstkanker volgens de normen die CZ hanteert voor haar selectieve inkoopbeleid 2017.

Suzan van der Meij, één van de chirurgen in het mammacare team: “Het afgelopen jaar hebben we onze patiënten steeds beter betrokken bij de keuzes voor of tijdens de behandeling. Voor patiënten die graag meebeslissen, bieden wij binnenkort een speciale ‘Keuzehulp’. Ook bieden wij hen de mogelijkheid om via een yoga stressreductie-programma vermoeidheid tijdens en na de behandeling te verminderen. Wij geven hen hiermee extra mogelijkheden om hun ziekte zo optimaal mogelijk te bestrijden en weer grip op hun leven te krijgen. Het sterkt ons om te zien dat onze zorgactiviteiten wordt gewaardeerd door patiënten en verzekeraars.”

Roze lintje
Dit jaar heeft BVN de criteria weer aangescherpt. Om een Roze lintje te krijgen, moet een ziekenhuis voldoen aan vijf verplichte criteria en zeven van de negen overige criteria. De Monitor Borstkankerzorg biedt (mogelijke) patiënten inzicht in hoe de borstkankerzorg in een bepaald ziekenhuis is georganiseerd, welke ervaringen andere patiënten met dat ziekenhuis hebben en in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van BVN omtrent patiëntgerichte borstkankerzorg.

‘Beste zorg’ borstkanker
De ‘Beste zorg’ voor borstkanker betekent dat de wachttijd tussen diagnose en de eerste operatie bij minimaal 80% van de patiënten vijf weken of korter is. Ook behalen het Flevoziekenhuis en het AMC de volumenorm per locatie van 150 of meer nieuwe borstkankerpatiënten per jaar (in 2015). Er wordt aan alle randvoorwaarden voldaan en er zijn maximaal drie verbetersignalen.

CZ heeft voor haar inkoopbeleid in 2017 de prestaties van borstkanker getoetst. Alleen ziekenhuizen die aan de kwaliteitsnormen van CZ voldoen krijgen een contract. Hiermee probeert CZ bij (complexe) medisch specialistische zorg te sturen; door selectief in te kopen zodat de zorg beter wordt en betaalbaar blijft.


Goede behandelresultaten voor borst- en darmkanker

Op 25 mei 2016 hebben ziekenhuizen hun Kwaliteitsvenster met behandelresultaten voor borst- en darmkanker gepubliceerd. Patiënten met borst- of darmkanker kunnen online informatie bekijken over behandelingen. Het Flevoziekenhuis heeft zeer goede resultaten. Beide behandelingen zijn een speerpunt van het Flevoziekenhuis. Er worden voldoende operaties uitgevoerd en het Flevoziekenhuis beschikt zowel over het keurmerk voor borstkankerzorg (het Roze Lintje) en darmkankerzorg (het Groene Vinkje).

Bekijk de behandelresultaten van het Flevoziekenhuis in het Kwaliteitsvenster.

Afgelopen jaar kregen 17.099 mensen de diagnose borstkanker en 15.549 mensen de diagnose dikke darmkanker. Deze patiënten en hun naasten kunnen nu via de website www.nvz-kwaliteitsvenster.nl op een laagdrempelige manier betrouwbare en begrijpelijke informatie verkrijgen over deze aandoeningen, en in het bijzonder over de uitkomsten van borst- en darmkankerbehandelingen. Er wordt antwoord gegeven op vragen als ‘Hoe scoort een ziekenhuis op borstsparende operaties’? En ‘Hoe presteert het ziekenhuis op operaties bij endeldarmkanker’? Maar ook de ervaring van ziekenhuizen met darmkankeroperaties komt aan bod.

Bij de ontwikkeling van dit Kwaliteitsvenster zijn naast de ziekenhuizen, ook Borstkankervereniging Nederland en Stichting Patiënten Kanker Spijsverteringskanaal (onderdeel van Leven met Kanker) nauw betrokken geweest.

Alle instellingen (algemene ziekenhuizen, specialistische instellingen, umc’s) doen mee met het Kwaliteitsvenster behandelresultaten. Het Kwaliteitsvenster - met algemene kwaliteitsinformatie over ziekenhuizen - werd in 2014 gelanceerd. Vanaf de lancering zijn de Kwaliteitsvensters zo’n kwart miljoen keer bekeken. Best bekeken thema’s zijn: patiëntervaringen, sterftecijfers en werk van artsen.


Roparun maakt workshops Look good, feel better weer mogelijk

Het Flevoziekenhuis heeft ook dit jaar een bijdrage van 2.000 euro ontvangen van stichting Roparun voor de workshops ‘Look good feel better’. In deze workshops krijgen mannen en vrouwen met kanker tijdens en/of na hun behandeling tips en adviezen over de verzorging van hun gezicht, lichaam, handen en nagels. De ervaring leert dat een goed verzorgd uiterlijk je ook meteen een beter gevoel geeft.
Vijf keer per jaar organiseert ‘Look good feel better’ in samenwerking met het Flevoziekenhuis, Streutker huid- en oedeemtherapie en Haarwerkspecialist In Balans. Patienten worden door hun eigen verpleegkundigen uitgenodigd voor gratis deelname een deze workshops.

De Roparun (14-16 mei 2016) is een loopevenement van 520 kilometer waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Meer informatie: www.roparun.nl


Belangrijk bericht voor vrouwen met borstkanker die in het Flevoziekenhuis worden behandeld

De afgelopen week was er in de media veel aandacht voor het feit dat borstkankerpatiënten vaak onnodig chemotherapie krijgen terwijl dit niet nodig zou zijn geweest. Vrouwen met borstkanker die in het Flevoziekenhuis worden behandeld, hoeven hier niet bang voor te zijn. Het Flevoziekenhuis gebruikt al jaren - standaard - de MammaPrint-test waarmee kan worden voorspeld voor welke vrouwen aanvullende chemotherapie nodig is en voor welke niet. Kijk voor meer informatie over de MammaPrint op www.mammaprint.nl.

Hoe zit het?
Er is een grote, internationale studie gedaan (MINDACT) bij vrouwen die geopereerd zijn vanwege borstkanker en waarbij op basis van de uitslagen chemotherapie is geadviseerd.
Uit de studie blijkt dat dat een deel van deze vrouwen, aan wie volgens de huidige richtlijn chemotherapie wordt geadviseerd, dit niet nodig hebben. Zij zouden alleen behandeld kunnen worden met hormonen. Of dit mogelijk is kan worden vastgesteld met een extra test, de Mammaprint.

MammaPrint-test
De MammaPrint is een zeer waardevolle aanvulling op alle andere diagnostische tests op het gebied van borstkanker. Met de gegevens van de MammaPrint, op basis van genenonderzoek, kunnen artsen beter voorspellen wat bij een bepaalde patiënt het risico is dat de kanker terugkomt. Bovendien helpt het hen om het geven van onnodige chemotherapie te voorkomen. Maar andersom geldt ook: het ondervangt de gevallen waar artsen geen chemotherapie zouden geven, maar waar het wél nodig blijkt te zijn.
Een behandelend arts kan op basis van de MammaPrint beter bepalen welke behandeling het beste is na de operatie.

Niet voor iedere patiënt
Het is goed om te beseffen dat een MammaPrint niet voor elke patiënt een goede optie is. Tot nu toe wordt de test alleen ingezet bij tumoren die hormoongevoelig zijn, en waarbij er geen uitzaaiingen zijn in de okselklieren. Als meer gegevens van studies beschikbaar komen, kan de test in de toekomst mogelijk breder worden ingezet.

Patiënten in MINDACT-studie kregen chemotherapie ná de operatie
De in de MINDACT-studie onderzochte vrouwen, zijn direct geopereerd nadat de uitslag borstkanker bekend werd. Op basis van de uitslagen is vervolgens chemotherapie geadviseerd. Bij de operatie werd ook een okselkliertoilet verricht, waarbij alle klieren uit de oksel worden verwijderd. Deze behandeling wordt in Nederland steeds minder vaak toegepast om nare bijwerkingen van de okseloperatie, zoals het ontwikkelen van een dikke arm (lymfoedeem) en schouderproblemen, te voorkomen.

Chemotherapie vaak vóór de operatie
Tegenwoordig wordt veel vaker voorafgaand aan de operatie chemotherapie gegeven. Dit gebeurt om 3 redenen:
  1. Tijdens de behandeling kan worden gezien of de tumor reageert op chemotherapie. Dit is na een operatie niet meer te controleren;
  2. Als er voor de operatie sprake was van uitzaaiingen in de oksel en deze reageren goed op de chemotherapie (i.c. zijn niet meer zichtbaar bij een echografie), kan hiermee een okseloperatie worden voorkomen. In plaats daarvan kan de oksel worden bestraald. Dit leidt tot veel minder complicaties, zoals de hierboven genoemde lymfoedeem en schouderklachten;
  3. Grotere borsttumoren kunnen door de chemotherapie vaak kleiner worden gemaakt, en soms helemaal verdwijnen, waardoor amputatie van de borst niet meer nodig is. Er kan dan een borstsparende operatie worden gedaan met aansluitend bestraling.
N.B. Vrouwen die voorafgaand aan de operatie worden behandeld met chemotherapie, komen niet in aanmerking voor de MammaPrint-test, omdat in die situatie de chemotherapie niet weggelaten kan worden.

Conclusie
De resultaten van de MINDACT-studie zijn niet te vertalen naar het huidige behandelbeleid. Op dit moment is onbekend of deze vertaling in de toekomst wel mogelijk wordt. Een definitieve publicatie van de resultaten van de MINDACT- studie wordt over 2 tot 3 maanden verwacht in de medische vakliteratuur.

Tot die tijd blijven de adviezen en het behandelbeleid van de artsen in het Flevoziekenhuis onverminderd geldig en van kracht. Dat betekent ook dat bij vrouwen met borstkanker die ervoor in aanmerking komen, een MammaPrint wordt gedaan.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie toch nog vragen over uw situatie, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de poli Oncologie of met de Mammapoli.


Informatie en huidcheck tijdens de Nationale Huidkankerdag op zaterdag 21 mei

Het Flevoziekenhuis doet opnieuw mee aan de landelijke Huidkankerdag op zaterdag 21 mei 2016. Tijdens deze dag kunnen mensen gratis hun huid laten checken door een dermatoloog op mogelijk verdachte plekjes. Dermatologen doen dit vanuit een groeiende zorg om het almaar stijgend aantal gevallen van huidkanker.
De medewerkers van de polikliniek Dermatologie van het Flevoziekenhuis vinden het belangrijk dat mensen zich bewuster worden van de gevaren van (te veel) zonnen. Tijdens de Huidkankerdag geven zij daarom informatie over huidkanker en proberen zij op alle mogelijke manieren uit te leggen hoe belangrijk het is om de huid regelmatig zelf te controleren.
Daarnaast kunnen mensen in aanmerking komen voor een korte huidcheck door een dermatoloog. Let op: deze huidcheck is geen officieel medisch consult.

Vóóraf inschrijven verplicht
Om in aanmerking te komen voor de gratis huidcheck, moeten geïnteresseerden zich verplicht vóóraf inschrijven. Dit kan via de website www.huidkankerdag.nl.
N.B. Op dit moment is inschrijving niet meer mogelijk, er zijn geen plekken meer vrij!

Activiteiten
Naast de gratis huidcheck organiseert de poli Dermatologie tijdens de Huidkankerdag rondleidingen op de polikliniek. Deelnemers krijgen meer informatie over huidaandoeningen en behandelmogelijkheden. Aanbod bod komen onder meer de photofinder, de poliklinische behandelkamer en fotodynamische therapie.

De Huidkankerdag begint om 10.00 uur en duurt tot 13.00 uur.


Groot, nieuw congres over erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker op 9 april in Ede

Zaterdag 9 april wordt in congrescentrum de Reehorst in Ede het ‘Congres BRCA – Als kanker in je familie zit’ georganiseerd. Dit congres is bedoeld voor mensen met erfelijke of familiaire aanleg voor borst- en eierstokkanker, hun partner, kinderen, familieleden en andere belangstellenden. Ook professionals zijn van harte welkom. Voor meer informatie en inschrijving kunt u hier terecht. Met zo’n 500 bezoekers is het congres, na Amerika, het op één na grootste BRCA-patiëntencongres ter wereld en het grootste van Europa.

Organisator van het congres is Oncogen, patiëntengroep voor mensen met erfelijke aanleg voor kanker en dochtervereniging van de Borstkankervereniging Nederland. Medisch specialisten uit verschillende universitair medische centra en het NKI-AVL geven informatie over onder meer: nieuwe ontwikkelingen, kiezen voor controle of preventieve operaties, verschillende borstreconstructietechnieken, eierstokverwijdering en hormonen, kinderwens en PGD, verzekeringen en invloed op je kinderen, relatie en familie.

Daarnaast is het voor bezoekers mogelijk om te speeddaten met deskundigen. In de Show & Tellroom kunnen mensen elkaar ontmoeten en verschillende borstreconstructiemogelijkheden bekijken. Ook zijn er workshops over mindfulness en seksualiteit.Meer regie voor patiënten met ongeneeslijke ziekte door start poliklinisch spreekuur Palliatieve zorg

Per 1 maart is op woensdagmorgen een speciaal combinatiespreekuur voor patiënten met palliatieve zorg problematiek gestart. Dit zijn mensen die ongeneeslijk ziek zijn en graag advies krijgen over de mogelijkheden om de gevolgen van hun ziekte te verminderen en daardoor de kwaliteit van het leven nog zo goed mogelijk te houden. Huisartsen en medisch specialisten kunnen naar dit spreekuur verwijzen, als zij denken dat er palliatieve zorg problematiek speelt of gaat spelen.

Tijdens het palliatief spreekuur ontmoet de patiënt een gespecialiseerd palliatief verpleegkundige en een internist. Internist-hemotoloog Jan Baars: “Doel van dit spreekuur is om de problemen in kaart te brengen in verschillende dimensies, namelijk: body – mind – spirit – sociaal. Hierbij komen nadrukkelijk de persoonlijke wensen en prioriteiten van de patiënt aan bod. We gaan dan samen een plan opstellen dat de patiënt en zijn naasten kan voorbereiden op de toekomstige gevolgen van de ongeneeslijke ziekte en vooral: het beste ervan maken. Hierdoor kunnen we voorkomen dat de patiënt (en zijn familie) onnodig in ongewenste situaties en/of behandelingen terecht komen. Dit heet ‘advance care planning’. Ook lichten we het medicatie beleid door: zijn de huidige medicijnen effectief om klachten te verlichten of te voorkomen en welke medicijnen kunnen beter gestopt worden?”

De palliatieve verpleegkundige en internist hebben zich vooraf “ingelezen” en reserveren ongeveer een uur de tijd voor dit gesprek. De situatie van de patiënt wordt vervolgens besproken tijdens een multidisciplinair overleg, waarbij de expertise en aanvullende mogelijkheden vanuit andere specialisten kunnen worden ingebracht. Er wordt een verslag gemaakt en in overleg met de betrokkenen worden de aanbevelingen uit het verslag georganiseerd.

Het spreekuur is zowel op patiënten met kanker gericht, als op mensen met een andere ongeneeslijke, ernstige aandoening. In beide gevallen is er behoefte aan een integrale, vooruitkijkende aanpak.

Het palliatief advies- en consultteam van het Flevoziekenhuis bestaat onder meer uit
gespecialiseerd verpleegkundigen palliatieve zorg Ilona van der Heide en Patricia Schutte,
internist-hematoloog Jan Baars en internist-oncoloog Dirkje Sommeijer.


Flevoziekenhuis biedt bovengemiddelde zorg aan darmkankerpatiënten

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft drie ziekenhuizen, waaronder het Flevoziekenhuis, geselecteerd vanwege hun kwalitatief bovengemiddelde zorg aan darmkankerpatiënten. Zilveren Kruis waardeert deze ziekenhuizen door geen limiet te stellen aan het aantal te behandelen darmkankerpatiënten in 2016.

Anthony van de Ven, chirurg in het Flevoziekenhuis: “Het is fantastisch om te vernemen dat Zilveren Kruis op basis van hun kwaliteitsanalyses concluderen dat wij tot de top van de ziekenhuizen op darmkankergebied behoren. Dit is een mooi voorbeeld van welke vruchten een samenwerking met onze academische partner AMC kan afwerpen. Ook de intensieve verpleegkundige begeleiding die patiënten in ons ziekenhuis krijgen, draagt vast en zeker bij aan de kwaliteit van onze zorg”.

De samenwerking tussen het Flevoziekenhuis en het AMC is gestart met de komst van de afdeling Radiotherapie binnen de muren van het Flevoziekenhuis. Kort daarna, in 2009, hebben de chirurgen van het Flevoziekenhuis en het AMC een alliantie op het gebied van onder meer darmkanker gesloten. Sindsdien is het multidisciplinaire team van het Flevoziekenhuis optimaal ingericht op de behandeling van darmkanker.  

Het Flevoziekenhuis is sinds 2011 samen met het AMC bij het proef-bevolkingsonderzoek darmkanker betrokken en is een goedgekeurd screeningscentrum voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Marco Mundt, maag-, darm- en leverarts in het Flevoziekenhuis: “Jaarlijks wordt in het Flevoziekenhuis een groot aantal Almeerse en AMC-patiënten met deze vorm van kanker behandeld, en dit aantal groeit elk jaar. We zien ook steeds meer patiënten van buiten de regio Almere. Ook voorlopers van darmkanker, grote poliepen, worden bij ons zo mogelijk met behulp van een endoscopische behandeling verwijderd”.

Een patiënt met darmkanker krijgt al bij zijn eerste bezoek aan de polikliniek het advies om in het Flevoziekenhuis (laag/medium complex) of in het AMC (hoog complex of zeer specifiek) geopereerd te worden. Hierover hebben het Flevoziekenhuis en het AMC eenduidige en praktische afspraken gemaakt, zodat onnodige aanvullende diagnostiek voorkomen wordt. Na de behandeling kunnen patiënten ook weer snel terugkeren naar hun vertrouwde ziekenhuis voor verdere behandeling en nazorg. In het Flevoziekenhuis wordt iedere patiënt intensief begeleid door een van de drie gespecialiseerd verpleegkundigen van de polikliniek Coloncare.

Meer weten over de behandeling van darmkanker? www.flevoziekenhuis.nl/darmkanker


Mooi bedrag opgehaald voor Parkhuys: € 719,-

Medewerkers van het Flevoziekenhuis hebben tijdens de Kerstmarkt € 719,- gedoneerd aan het goede doel van dit jaar, Parkhuys Almere. Bernadette Bornhijm, manager van Parkhuys, kreeg vandaag de cheque overhandigd. Bernadette: “Ik ben blij met dit mooie bedrag! Geweldig dat de ziekenhuismedewerkers ons op deze manier willen steunen. We bestaan 10 jaar en zullen het bedrag gebruiken voor activiteiten voor onze vrijwilligers en gasten, als investering om ook de volgende 10 jaar ons werk te kunnen voortzetten.”

Parkhuys heeft al een aantal jaren een dependance in het Flevoziekenhuis op de verpleegafdeling Interne geneeskunde. Vrijwilligers zijn op woensdagochtend aanwezig in de familiekamer en staan klaar voor de patiënten die behoefte hebben aan een luisterend oor. Bedrijfsleider Bianca Hoorn is daar blij mee: “Het is een laagdrempelige manier om kennis te maken met de steun die het Parkhuys kan bieden aan mensen met kanker of een andere chronische ziekte.  Eenmaal thuis, weten ze al waarvoor ze bij Parkhuys terecht kunnen.”