Met het realiseren van de Palliatieve Oncologische Care Unit (POCU) in het Flevoziekenhuis kan de kwaliteit van het leven voor ongeneeslijke kankerpatiënten in de (vóór)laatste fase van hun leven, worden verbeterd met de juiste zorg en aandacht.

flevoziekenhuis pocu

Rondom de patiënt

Kankerpatiënten, die in de terminale (laatste) fase van hun ziekte worden opgenomen, krijgen te maken met uiteenlopende klachten. Verschillende medische disciplines zijn dan betrokken om op elk aandachtsgebied de beste behandeling te bieden. Deze bundeling van krachten zowel in tijd, ruimte, organisatie als toewijding, staat garant voor optimale zorg rondom de patiënt. Een POCU is zorgintensief. De POCU van het Flevoziekenhuis staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een palliatief netwerk, waarin ook bijvoorbeeld huisartsen, thuiszorg en apothekers een rol spelen.

Sfeer

Behalve een op de patiënt afgestemde zorgorganisatie, is de POCU in het Flevoziekenhuis ook in materiële zin een bijzonderheid. De POCU bestaat uit twee eenpersoons verpleegkamers en een familiekamer. Dat alles in prettige kleuren waarbij zoveel mogelijk een huiselijke sfeer wordt bereikt. Op de verpleegkamers zijn fauteuils geplaatst die uitgeklapt kunnen worden, zodat relaties van de patiënt kunnen overnachten. Familieleden die even tot zichzelf willen komen, kunnen terecht in de - als huiskamer ingerichte - familiekamer pal naast de verpleegkamers.