Leesvoor
In augustus is het oogartsenteam aangevuld met Esther Kuiper waardoor het team nu weer op volle sterkte is. Samen met de polimedewerkers streven de oogartsen ernaar om de patiëntenzorg klantgerichter te maken. Daarvoor worden op dit moment meerdere veranderingen in de werkwijze op de polkliniek doorgevoerd. Een verandering is de aanpassing van het rooster waardoor de artsen meer spreekuren kunnen draaien.
Meer spreekuren betekent ook dat er per dag meer spoedplekken beschikbaar zijn. Dat moet ervoor zorgen dat u als huisarts binnen een dag uw patiënt kunt laten beoordelen.

Minimale onderbreking consult

Omdat we graag patiëntvriendelijker willen werken, gaan wij de onderbrekingen tijdens het consult minimaliseren. Dit betekent dat, indien u vindt dat uw patiënt direct door de oogarts gezien moet worden, u deze patiënt rechtstreeks op onze poli mag boeken, via de balie-assistente. Is het u niet direct duidelijk op welke termijn uw patiënt het beste gezien kan worden, dan kunt u met de balie-assistente de triage doornemen. Uiteraard zijn en blijven wij altijd beschikbaar voor collegiaal overleg, maar wij bellen u dan terug ná het ochtendspreekuur: tussen 13.00 en 13.15 uur.

Bovenstaande maatregelen gaan in vanaf maandag 11 september a.s.. Wij horen graag van u terug of deze werkwijze u bevalt.