Oogheelkunde is het specialisme dat zich bezighoudt met de ziekten en afwijkingen van het oog. Patiënten worden in principe door de huisarts doorverwezen naar Oogheelkunde.

Kinderen tot en met 12 jaar met klachten worden door de huisarts naar de orthoptist verwezen, waarbij ook de oogarts zal kijken.

oogheelkunde 01
Voor patiënten die ouder zijn dan 12 jaar met klachten is de opticien (niet in het ziekenhuis aanwezig) of optometrist de eerste persoon die de klachten onderzoekt. Indien deze het noodzakelijk vindt dat de patiënt door de oogarts gezien wordt, kan hij of zij de patiënt via de huisarts naar de oogarts of orthoptist verwijzen. 

Openingstijden

  • Maandag tot en met vrijdag 08.15 tot 17.00 uur

U vindt de polikliniek Oogheelkunde op de eerste etage van het ziekenhuis. Volg vanaf de hoofdingang route 38. Bekijk de route.

Binnen de polikliniek zijn werkzaam:

  • de oogarts; deze onderzoekt en behandelt ziekten en afwijkingen van het oog. De oogarts voert onder andere operaties (waaronder staar- en scheelziensoperaties en ooglidcorrecties) uit en doet laserbehandelingen (niet voor refractiecorrecties)
  • de physician assistant; kortweg PA genoemd, beschikt over brede medische kennis en vaardigheden en handelt binnen het specialisme waarin zij werkzaam is op het niveau van basisarts. De PA is een medisch professional die de oogarts ondersteunt door zelfstandig bepaalde medische taken over te nemen. Ook het verrichten van medisch technische handelingen behoort tot de taak van de PA.
  • de orthoptist; deze onderzoekt de samenwerking tussen de ogen. Ook behandelt de orthoptist scheelzien, luie ogen (d.m.v. afplakken), dubbelzien en schrijft waar nodig is een bril voor
  • de optometrist: deze verricht oogmetingen en spoort afwijkingen en/of ziektes van het oog op. De optometrist houdt zelfstandig spreekuur. Hier worden onder andere diabetes patiënten, glaucoompatiënten, patiënten met gezichtsscherpte problemen (oa. staar) en nieuwe patiënten op gezien. Bij deze spreekuren werkt de optometrist onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de oogarts
  • de Lowvision-specialist; deze adviseert over lowvision-hulpmiddelen (zoals een tv-loep, leesloep e.d.)