Donderdag 27 november 2014 ontving het Flevoziekenhuis het kwaliteitscertificaat voor Cataract (Staar) van Het Oogzorgnetwerk. Hiermee  is de kwaliteit van de afdeling Oogheelkunde voor patiënten met staar inzichtelijk gemaakt: de afdeling presteert bovengemiddeld op de staarbehandeling en voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die aan de oogheelkundige zorg worden gesteld.

oogheelkunde-cataract-certificaat

Door de betrokkenheid en het samenspel van de medewerkers van Oogheelkunde is er sprake van een goed geolied zorgproces voor staar. Daarbij is de wachttijd kort, zowel voor een bezoek aan de polikliniek als voor een operatie. In het proces is bovendien veel aandacht voor het voorlichtingsmateriaal en de wijze van voorlichten van patiënten, met folders, filmpjes en de inzet van een cataractconsulente.

Deze bevindingen zijn vastgesteld door een team van professionals die dagelijks bij de zorg en behandeling van oogheelkundige patiënten zijn betrokken, maar niet werkzaam zijn in het Flevoziekenhuis. Zij hebben voor Het Oogzorgnetwerk de verschillende onderdelen van het zorgproces (polikliniek, dagverpleging en operatiekamer) bezocht en beoordeeld.

Zichtbare kwaliteit

Het Oogzorgnetwerk streeft, samen met deelnemende oogartsen, naar het zichtbaar maken van kwaliteit. Dit zowel voor interne doeleinden (het sturen op kwaliteit en efficiency) als voor het afleggen van externe verantwoording aan patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars. Een expertgroep bestaande uit oogartsen van Het Oogzorgnetwerk heeft op basis van de laatste inzichten een normenkader opgesteld, waaraan excellente oogheelkundige zorg aan patiënten met cataract (staar) moet voldoen. Dit kader wordt bijgesteld indien ontwikkelingen hierom vragen.

Het Oogzorgnetwerk

Het Oogzorgnetwerk is een samenwerkingsverband tussen verschillende oogheelkundige afdelingen in Nederland om de oogheelkundige zorg verder te professionaliseren en is een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Het Flevoziekenhuis neemt deel aan dit samenwerkingsverband.

Klik hier voor meer informatie over Het Oogzorgnetwerk.