In de patiëntenfolders van het Flevoziekenhuis kunt u nalezen wat uw behandelaar u heeft verteld. U vindt er informatie over de voorbereiding van een onderzoek, de behandeling, de nazorg of een ander vervolgtraject.

Heeft u moeite met het lezen of begrijpen van de folder(s)? Loop gerust binnen bij mijnInfopunt in de centrale hal en vraag of een vrijwilliger de folder met u doorleest.

Om een pdf-bestand te kunnen openen hebt u Acrobat Reader nodig.
Meer folders over oogheelkunde vindt u op de website van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
 

Diagnose

Behandeling

Onderzoek

Instructie

 Nazorg

Orthoptie

Overig

Flevoziekenhuis

Handige adressen