Op 3 oktober 2013 ontving de afdeling Oogheelkunde van het Flevoziekenhuis het Certificaat Zorglijn Maculadegeneratie van Het Oogzorgnetwerk. Hiermee is aangetoond dat de afdeling Oogheelkunde zeer hoge kwaliteit van zorg en dienstverlening levert voor patiënten met maculadegeneratie. De zorg wordt volgens de laatste inzichten gegeven, is veilig en patiëntvriendelijk georganiseerd. Patiënten kunnen snel terecht en waar mogelijk worden afspraken gecombineerd.

flevoziekenhuis--logo-macula-degeneratie 


Deze uitstekende werkwijze is nu bezegeld met het certificaat zorglijn Maculadegeneratie. Samen met het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland, is het Flevoziekenhuis het eerste ziekenhuis dat dit certificaat behaalt.

Zichtbare kwaliteit

Het Oogzorgnetwerk streeft, samen met deelnemende oogartsen, naar het zichtbaar maken van kwaliteit. Dit zowel voor interne doeleinden (het sturen op kwaliteit en efficiency) als voor het afleggen van externe verantwoording aan patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars. Een expertgroep bestaande uit oogartsen van Het Oogzorgnetwerk heeft op basis van de laatste inzichten een normenkader opgesteld, waaraan excellente oogheelkundige zorg aan patiënten met maculadegeneratie moeten voldoen. Dit kader wordt bijgesteld indien ontwikkelingen hierom vragen. Zo dient een patiënt die komt voor maculadegeneratie binnen twee weken geholpen te worden en goede en volledige informatie te krijgen. Hoge eisen worden ook gesteld aan hygiëne en veiligheid, waardoor de kans op complicaties sterk verminderd.