Aansluiting bij Het Oogzorgnetwerk

De vakgroep Oogheelkunde van het Flevoziekenhuis is aangesloten bij Het Oogzorgnetwerk. Hiermee waarborgen het ziekenhuis en de oogartsen de continuïteit van kwalitatief hoogstaande oogheelkundige zorg in de regio. In Het Oogzorgnetwerk werken elf ziekenhuizen en de lokale zorgaanbieders samen aan de verbetering van de kwaliteit van de oogzorg in Nederland.

oogzorgnetwerk

‘Zorg dichtbij als het kan, in het ziekenhuis als het moet’

Het Oogzorgnetwerk biedt betrouwbare concepten om de organisatie van oogheelkundige zorg te verbeteren. Uitgangspunt hierbij is ‘zorg dichtbij als het kan, in het ziekenhuis als het moet’. Het Oogzorgnetwerk geeft het ziekenhuis de beschikking over diverse producten en diensten, die voordeel bieden op zowel medisch als organisatorisch terrein. Dit biedt de mogelijkheid de zorg beter te organiseren waardoor de patiënten sneller en beter worden geholpen.

Patiëntenzorg

Oogarts Marjolein Ronday is zeer verheugd over de aansluiting bij Het Oogzorgnetwerk: “We streven naar kwaliteit en innovatie in onze zorgverlening. Het Oogzorgnetwerk werkt met beproefde concepten en goede behandelprogramma’s waarin de patiënt centraal staat. Dit resulteert in kortere wachttijden en een goed afgestemde behandeling. De aansluiting bij het netwerk zorgt ook voor een uitwisseling van de zeer specifieke kennis en kunde rondom oogzorg. Kortom, vele aspecten die de patiëntenzorg geheel ten goede komen.”

Doelen van Het Oorgzorgnetwerk

Het Oogzorgnetwerk is een intensief samenwerkingsverband tussen diverse aanbieders van oogzorg, dat zich focust op het verbeteren van de kwaliteit van de oogheelkundige zorgverlening.
Het Oogzorgnetwerk stelt de zorgverlening aan de cliënt centraal. Het voortraject (eerste lijn: huisartsen, opticiens, optometristen), het medisch handelen (tweede en derde lijn: de ziekenhuiszorg) en het natraject (vierde lijn: de revalidatiezorg, cliëntenvereniging,
lotgenotencontact) maken gezamenlijk onderdeel uit van Het Oogzorgnetwerk. Het is hierdoor mogelijk de cliënt geïntegreerde zorg aan te bieden, waardoor de cliënt de totale
oogzorgverlening als een samenhangend geheel ervaart. Binnen Het Oogzorgnetwerk staat kennisuitwisseling centraal.

Het Oogzorgnetwerk is een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam.