De afdeling Oogheelkunde van het Flevoziekenhuis werkt sinds juli 2011 nauw samen met zes Almeerse en één Lelystadse opticien, in het project OpticienZorg. Doel van OpticienZorg is het verbeteren van de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn om zo de kwaliteit van de oogzorg in de regio te bevorderen. Door verbetering van de verwijslijnen tussen ziekenhuis en opticiens, kunnen patiënten sneller op de juiste plaats worden behandeld en beter worden geïnformeerd. Zorg dichtbij waar het kan, in het ziekenhuis als het moet.

flevoziekenhuis-oogheelkunde-opticienzorg

OpticienZorg

In OpticienZorg komen de deelnemende opticiens regelmatig samen met oogartsen, orthoptisten en optometristen van het Flevoziekenhuis om praktijkgerichte expertise en ontwikkelingen in de oogzorg uit te wisselen. Deze bundeling van kennis en ervaring biedt voordelen in de dienstverlening en de kwaliteit van de oogzorg.

De patiënt is onder meer verzekerd van een kundige beoordeling door een goed geïnformeerde opticien, een accurate doorverwijzing en minder wachttijd voor een afspraak bij de afdeling oogheelkunde in het ziekenhuis.

De deelnemende opticienwinkels zijn ook te herkennen aan de speciale winkelruitsticker.

Kennis

De opticiens die deelnemen aan OpticienZorg hebben allemaal drie kennisbijeenkomsten gevolgd, stage gelopen op de polikliniek oogheelkunde en een kennistoets met goed gevolg afgelegd.

Voor OpticienZorg is een speciaal verwijsprotocol met verwijsformulier ontwikkeld. Daarnaast beschikken de opticiens over de apparatuur die nodig is voor het uitvoeren van bepaalde onderzoeken.

oogzorgnetwerk