Voor iedere organisatie in de zorg zijn professioneel bestuur en toezicht van groot belang. Zorginstellingen hebben daarom afspraken hierover vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code. Dit is een bundeling van moderne opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Het Flevoziekenhuis past de Corporate Governance Code toe. In de reguliere jaarverslaglegging wordt hier aandacht aan besteed. Het Flevoziekenhuis heeft een pdf declaratiereglement voor het bestuur (54 KB) (pdf).