Jaar 2017  2016  2015 1992*
Aantal medisch specialisten en stafartsen 136 128 125 41
Aantal medewerkers 1.725 1.668 1.591 491
Aantal fte's 1.308 1.238 1.195 **
Aantal erkende bedden incl. wiegen  389 385 385 223
Omzet (x miljoen) 175 170 164 27,1
Aantal opnamen  15.611 16.254 16.107 6.288
Aantal verpleegdagen  67.743 72.402 71.338 54.965
Gemiddelde verpleegduur in dagen  4,3 4,4 4,4 8,7
Aantal dagbehandelingen  10.700 11.003 12.733 1.882
Eerste polikliniek-bezoeken  107.551 111.350  109.475 **
Totaal polikliniek-bezoeken  261.228 271.107 272.379 81.189

* 1992 is het eerste volledige verslagjaar.
** Geen cijfers beschikbaar.