Jaar  2016  2015 2014 1992*
Aantal medisch specialisten en stafartsen 128 125 117 41
Aantal medewerkers 1.668 1.591 1.598 491
Aantal fte's 1.238 1.195 1.218 **
Aantal erkende bedden incl. wiegen 385 385 386 223
Omzet (x miljoen) 170 164 150 27,1
Aantal opnamen 16.254 16.107 15.742 6.288
Aantal verpleegdagen 72.402 71.338 72.209 54.965
Gemiddelde verpleegduur in dagen 4,4 4,4 4,6 8,7
Aantal dagbehandelingen 11.003 12.733 14.447 1.882
Eerste polikliniek-bezoeken 111.350  109.475 105.669 **
Totaal polikliniek-bezoeken 271.107 272.379 276.890 81.189

* 1992 is het eerste volledige verslagjaar.
** Geen cijfers beschikbaar.