De kwaliteit van de zorg van onze patiënten is een absolute prioriteit, afgestemd op hun verwachtingen en behoeften. Alle artsen en medewerkers hebben kwaliteit – en veiligheid – hoog in het vaandel staan. Op allerlei terreinen wordt de kwaliteit van de zorg verbeterd en geborgd. Zo wordt gewerkt vanuit een kwaliteitssysteem en voert het Flevoziekenhuis het Planetree-label.

Patiënten bepalen onze ‘kwaliteit’

Patiënten willen - en moeten - erop kunnen vertrouwen dat de zorg die zij krijgen van goede kwaliteit is. ‘Kwaliteit’ is afhankelijk van wat onze patiënten ervan verwachten. Om een goed en actueel beeld van deze verwachting te krijgen, meten we regelmatig de ervaringen en meningen van onze patiënten, onder andere via: klachten/claims/complimenten, patiënttevredenheidsonderzoeken, ontslaggesprekken en reacties via ons gastenboek, Facebook of Twitter.

Kwaliteit meten

Kwaliteit wordt steeds vaker gemeten aan de hand van cijfers, zoals de prestatie-indicatoren van onder andere de Inspectie voor de Gezondheidszorg en bijvoorbeeld de HSMR sterftecijfers. Deze cijfers zijn gebaseerd op de registratie door artsen, verpleegkundigen en medewerkers. Zij hebben hier dagelijks een belangrijke taak aan. U ziet artsen en verpleegkundigen daarom regelmatig achter een computer zitten
Registratie is geen doel op zich; de cijfers maken het mogelijk kwaliteit continu te meten en op basis van de uitkomsten verbeteracties uit te voeren.

Kwaliteitsvenster

Bent u benieuwd naar de kwaliteit van het Flevoziekenhuis? Kijk dan op het Kwaliteitsvenster. Dit kwaliteitsvenster maakt in één oogopslag de algemene kwaliteit zichtbaar van 10 zinvolle ziekenhuisbrede thema’s: patiëntervaringen, wachttijden, risicovolle operaties, controle medicijnen, werk van artsen, pijnscore, keurmerken, sterftecijfers, infecties en tevredenheid van medewerkers.

flevoziekenhuis-organisatie-kwaliteitsvenster

Kwaliteit zegt iets over:

  • Veilige zorg: het Flevoziekenhuis werkt volgens een gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en heeft tien inhoudelijke thema’s geïmplementeerd. We zorgen ervoor dat (bijna) incidenten gemeld worden, zodat we herhaling kunnen voorkomen. Maar denk ook bijvoorbeeld aan HSMR sterftecijfers, maatregelen tegen agressie, informatieveiligheid en noodstroomvoorzieningen.
  • Professionele zorg: zorgverleners zijn goed opgeleid, volgens bij- en nascholingen en werken volgens actuele protocollen, werkafspraken en landelijke richtlijnen, gebruiken moderne en veilige apparatuur en gaan zorgvuldig om met informatie. Het Flevoziekenhuis is een opleidingsziekenhuis: het opleiding van jonge artsen brengt continu nieuwe kennis binnen en houdt ons scherp.
  • Toegankelijke zorg: we zorgen ervoor dat u niet te lang hoeft te wachten op zorg. Denk dan aan dingen als, wachttijden (toegangstijden), telefonische bereikbaarheid, goede samenwerking met andere zorgverleners (AMC, Zorggroep Almere), goede bereikbaarheid en informatievoorziening.
  • Klantgerichte zorg: we zorgen graag voor onze patiënten volgens de Planetree-visie en vinden het belangrijk om iedere patiënt (en zijn of haar naasten) te betrekken bij de beslissing over zijn/haar behandeling. Goede informatie staat daarbij voorop. We willen graag weten hoe onze patiënten over onze dienstverlening denken (Uw ervaring telt) en daarom meten we regelmatig de patiënttevredenheid.
  • Efficiënte zorg: we zoeken altijd naar manieren om de zorg voor onze patiënten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en leggen de onderliggende afspraken hierover vast in zorgpaden. Denk hierbij aan ‘one-stop-shops’, waarbij de patiënt maar een keer naar het ziekenhuis hoeft te komen om verschillende zorgverleners te zien.

Organiseren van kwaliteit

Om elke patient altijd zorg van hoge kwaliteit aan te kunnen bieden, hebben we afspraken gemaakt. Deze afspraken moeten door alle medewerkers worden uitgevoerd. We bekijken deze afspraken regelmatig kritisch en stellen bij, waar nodig en mogelijk. Dit vindt cyclisch plaats aan de hand van de PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act. Cyclisch omdat dit proces oneindig is. Kwaliteit is nooit ‘klaar’, het kan altijd beter of anders.
Dat vraagt van onze medewerkers een manier van werken waarbij we kritisch opbouwend naar ons dagelijks werk en dat van onze collega’s kijken en waar mogelijk verbetermogelijkheden aandragen.

flevoziekenhuis-organisatie-pdca-cyclus